Afvallen op maat - een methode met blijvend resultaat

  • Afvallen op maat - een methode met blijvend resultaat - Boeken over afvallen door hypnotherapie shop - Mental Balance
  • Afvallen op maat - een methode met blijvend resultaat - Boeken over afvallen door hypnotherapie shop - Mental Balance
  • Afvallen op maat - een methode met blijvend resultaat - Boeken over afvallen door hypnotherapie shop - Mental Balance
  • Afvallen op maat - een methode met blijvend resultaat - Boeken over afvallen door hypnotherapie shop - Mental Balance
  • Afvallen op maat - een methode met blijvend resultaat - Boeken over afvallen door hypnotherapie shop - Mental Balance
Afvallen op maat - een methode met blijvend resultaat
Afvallen op maat - een methode met blijvend resultaat

Afvallen op maat - een methode met blijvend resultaat

Tatjana van Strien

Afvallen. We hebben het Mayodieet, dr. Atkins en sonjabakkeren al geprobeerd. Jojoën we verder naar de volgende hype of kiezen we voor een methode met blijvend resultaat?
We zijn te dik. Dat is niet gezond, dat weten we, en bovendien worden we er op aangekeken. We doen er van alles aan. Maar de ervaring leert dat die hoopvol begonnen perioden van vermageren uiteindelijk tot niets leiden en de gezondheid zelfs kunnen schaden. Gelukkig is het wel degelijk mogelijk om duurzaam af te vallen. Zónder utopische verdunningskuren, en mét een op het individu gerichte oplossing.
In Afvallen op maat - een methode voor blijvend resultaat presenteert Tatjana van Strien een alternatief voor alle wonderkuren. Op grond van ruim 25 jaar wetenschappelijk onderzoek biedt zij een zelftestmethode, waarmee lezers kunnen nagaan waar bij hen persoonlijk de oorzaak ligt van het eetprobleem. En wat er aan kan worden gedaan - zonder in het beruchte jojoën te vervallen.
Voor deze herziene versie uit 2017 is de inhoud aangevuld en geactualiseerd
met de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt
er nu ook aandacht besteed aan de vraag of zelfgerapporteerd emotioneel
eten voedselinname na stress kan voorspellen en of eten bij positieve emoties ook onder emotioneel eten valt. Ook wordt ingegaan op de rol van emotioneel eten in de samenhang tussen depressie en overgewicht.
Afvallen op maat is een verhelderend boek voor de talloze vrouwen, mannen
en kinderen die kampen met overgewicht. Daarnaast is het bedoeld voor de hulpverleners om hen heen, zoals diëtisten, artsen en psychologen.
'Met haar boek biedt Van Strien wanhopige lijners troost en inzicht.'
Opzij over De Afslankmythe van Van Strien
Recensie(s)
Na haar boek 'De afslankmythe'* uit 2004 is nu een 'nieuw' boek van dezelfde auteur verschenen. In haar boeken rekent zij af met de zogenaamde wonderkuren. Zij biedt de lezer inzicht in de psychologie van het eetgedrag (zij maakt onderscheid tussen externe eters en emotionele eters) en laat de lezer met zelftestmethoden de persoonlijke oorzaak van het eetprobleem ontdekken en biedt van daaruit hulp om het probleem blijvend aan te pakken. Onder een nieuwe titel zijn in dit boek acht van de tien hoofdstukken uit haar vorige boek overgenomen. Hoofdstuk drie is uitgebreid met het onderwerp 'Sonjabakkeren'; een nieuw hoofdstuk is toegevoegd: 'Het te dikke kind'; twee nieuwe zelftoetsen zijn als bijlagen opgenomen. Ook zijn de informatie over verder lezen, de wetenschappelijke verantwoording en de adressenlijst herzien. Het boek is niet geillustreerd (alleen steunkleur oranje) en er is geen register. Bedoeld voor vrouwen, mannen en ouders van kinderen met overgewicht, maar ook voor hulpverleners zoals artsen, psychologen en dietisten. Slappe kaft met zwarte, groene en oranje belettering op foto van groene tagliatelle.

A. van der Veen-Hezemans

Bestellen


Boeken over afvallen door hypnotherapie suggesties