Vragen over EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

  • FAQ over EMDR
  • FAQ over EMDR
  • FAQ over EMDR
  • FAQ over EMDR
  • FAQ over EMDR
FAQ EMDR-therapie

Vragen en antwoorden over EMDR en EMDR-therapie.

Dr. Fons de Vries
EMDR-therapeut, lid EMDR-i Netwerk Nederland (ENN)
Registertherapeut RBZ©
RelatietherapeutWaar staat de afkorting EMDR voor?

EMDR is de afkorting voor : Eye Movement Desentisitiation and Reprocessing. Vrij vertaald betekent dit: door oogbewegingen het opnieuw beleven  van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze verwerken en ontlading van emotionele reacties. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in iemands leven. Het kunnen grote of kleinere trauma’s zijn, die er toe leiden dat iemand vergelijkbare situaties gaat vermijden. Hierbij komt niet alleen de onaangename herinnering steeds naar boven, maar ook de negatieve emotionele lading. EMDR is een effectieve therapeutische techniek om de akelige herinnering te ontdoen van de emotionele lading.

Wat is EMDR- i?

EMDR-i staat voor integratieve EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Het wordt toegepast door therapeuten die niet alleen gespecialiseerd zijn in EMDR, maar ook in integratieve psychotherapie. De term ‘integratieve’ betekent dat verschillende  technieken uit de psychotherapie worden ‘geïntegreerd’, waaronder EMDR, hypnotherapie en cognitieve gedragstherapie om een klacht adequaat en duurzaam te kunnen oplossen. Onderzoek leert dat EMDR-i vaak duurzamer is dan een losse EMDR-behandeling.

Welke klachten kunnen met EMDR behandeld worden?

EMDR is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van Posttraumatische stress-stoornissen. Nader onderzoek en verdere ontwikkelingen laten zien dat EMDR ook effectief is bij de behandelingen van andere acute en chronische trauma’s, seksueel misbruik, angst- en paniekstoornissen, fobieën, faalangst, negatief zelfbeeld, verslavingen  etc.

 

Hoe gaat EMDR is zijn werk?

De EMDR-therapeut leidt de cliënt in gedachten terug naar een akelige gebeurtenis (trauma) uit het verleden. Door verschillende technieken, bv. hypnotherapie of andere psychotherapeutische technieken, wordt niet alleen de herinnering, maar ook de emotionele lading uit het onbewuste naar het werkgeheugen overgebracht. Meestal laat men de cliënt dit met gesloten ogen doen, om alleen te focussen op de innerlijke beleving. Hierbij kunnen beelden, geluiden, dingen die gezegd zijn tijdens de akelige gebeurtenis, lichaamssensaties en zelfs geuren naar boven komen. De cliënt wordt gevraagd te gaan naar het meest emotionele moment van de herbeleving. Vervolgens wordt gevraagd de ogen te openen en vingerbewegingen van de EMDR-therapeut te volgen. De therapeut maakt afwisselend een vingerbeweging van links naar rechts (stimulatie van rechter en linker hersenhelft), een vingerbeweging van rechts naar links (stimulering linker en rechter hersenhelft) etc. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te focussen op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen zullen er toe leiden dat de herinnering langzaam aan haar emotionele lading verliest.

Waaraan voldoet een EMDR-i therapeut?

Er worden hoge eisen gesteld aan therapeuten die lid zijn van het EMDR-i Netwerk Nederland (ENN):

  • ze hebben een psychotherapeutische opleiding gevolgd en zijn gespecialiseerd in integratieve psychotherapie;
  • ze zijn aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie die de kwaliteit van hun functioneren toetst;
  • ze hebben met goed gevolg deelgenomen aan een EMDR opleiding;
  • ze volgen jaarlijks verplichte intervisie waarin EMDR-i casuïstiek wordt besproken.

Therapeuten die lid zijn van ENN geven daarmee aan te voldoen aan bovenstaande eisen.

Zijn er ook gevaren verbonden aan EMDR?

EMDR is een zeer krachtige psychotherapeutische techniek, die er betrekkelijk eenvoudig eruit ziet. Toch is EMDR in handen van een onvoldoende geschoolde therapeut niet zonder gevaar. EMDR maakt heel veel los en kan bij onprofessioneel gebruik leiden tot mentale chaos. Er moet altijd eerst voldoende psychisch draagvlak worden gecreëerd, voordat traumaverwerking met EMDR kan plaatsvinden.

Uw vraag staat er niet bij?

Als uw vraag er niet bijstaat neem dan gerust contact op. Ik heb niet altijd op iedere vraag direct een antwoord, maar domme of rare vragen ken ik niet. U kunt altijd vertrouwen op een discrete benadering en mijn beroepsgeheim.