Polyvagaaltherapie

  • Polyvagaaltherapie: Amersfoort, Vathorst, Leusden, Utrecht, Gooi e.o.
  • Polyvagaaltherapie: Amersfoort, Vathorst, Leusden, Utrecht, Gooi e.o.
  • Polyvagaaltherapie: Amersfoort, Vathorst, Leusden, Utrecht, Gooi e.o.
  • Polyvagaaltherapie: Amersfoort, Vathorst, Leusden, Utrecht, Gooi e.o.
  • Polyvagaaltherapie: Amersfoort, Vathorst, Leusden, Utrecht, Gooi e.o.
Polyvagaaltherapie

De polyvagaaltheorie krijgt wereldwijd steeds meer aandacht in de neuropsychologie. Polyvagaaltherapeuten hebben deze theorie inmiddels in hun psychotherapie geïntegreerd. De polyvagaaltheorie is oorspronkelijk ontwikkeld door Dr. Stephen Porges, een wereldberoemde hoogleraar psychiatrie en neurobiologie .

De therapeute Deb Dana heeft de polyvagaaltheorie verder uitontwikkeld tot een praktische therapievorm: de polyvagaaltherapie. Het is een therapie voor stressreductie en traumaverwerking. Centraal in deze therapie staat het autonome zenuwstelsel, dat allerhande onbewuste processen in het lichaam aanstuurt. Het autonome zenuwstelsel is onder te verdelen in twee hoofdcomponenten: het sympathische en het parasympatische deel.

Het sympathische zenuwstelstel heeft te maken met vecht- en vluchtgedrag (in de huidige maatschappij zijn dit meestal gedragingen, zoals boosheid, irritaties, agressie, frustraties of vermijdingsgedrag).
Het parasympathische zenuwstelsel bestaat uit 12 hersenzenuwen waarbij de 10e hersenzenuw, de nervus vagus, een cruciale rol speelt. De polyvagaaltheorie leert dat de nervus vagus is onder te verdelen in een dorsale vagus (‘bevriezen’ bij doodsangst of sterk onveilige situaties zoals traumatische gebeurtenissen) en een ventrale vagus bij veilige situaties zoals sociale betrokkenheid.

Langdurige stress, acute en chronische trauma’s (bv. slachtoffers van fysiek en/of mentaal geweld, seksueel overschrijdend gedrag, PTSS ect.) ontregelen het autonome zenuwstelsel. De polyvagaaltherapie leert het autonome zenuwstelsel weer te reguleren.

De polyvagaaltherapie is op dit moment een van allersterkste therapieën om stress en trauma’s te behandelen. Onwenselijke overlevingsresponsen op onbewust niveau worden door polyvagaaltherapie getransformeerd in adequaat bewust gedrag.

Polyvagaaltherapie is uitstekend te combineren met EMDR (trauma’s) en hypnotherapie  (onveilige onbewuste processen leren kennen en helen).

Dr. Fons de Vries
Polyvagaaltherapeut: Professional Polyvagaal Platform
Praktijk Mental Balance

FAQ polyvagaal therapie...

Boeken over polyvagaal therapie...