Psychosociale therapie voor Amersfoort, Vathorst, Zeist, Utrecht, Gooi e.o.

  • Psychosociale Therapie Amersfoort, Vathorst, Leusden, Gooi, Utrecht Zeist
  • Psychosociale Therapie Amersfoort, Vathorst, Leusden, Gooi, Utrecht Zeist
  • Psychosociale Therapie Amersfoort, Vathorst, Leusden, Gooi, Utrecht Zeist
  • Psychosociale Therapie Amersfoort, Vathorst, Leusden, Gooi, Utrecht Zeist
  • Psychosociale Therapie Amersfoort, Vathorst, Leusden, Gooi, Utrecht Zeist
Psychosociale therapie: Amersfoort, Utrecht, Gooi e.o.

In psychosociale therapie wordt uitgegaan van een onlosmakelijke verbondenheid en wisselwerking tussen lichaam, geest en omgeving. Idealiter bestaat er een innerlijke balans waardoor een mens optimaal kan functioneren en een gewenste richting aan zijn leven kan geven. Moeilijke situaties kunnen deze balans verstoren. Bij beperkte verstoringen wordt meestal de balans op eigen kracht hervonden, zeker als je een goed functionerend sociaal netwerk om je heen hebt. Bij verstoringen van de sociale omgeving zoals overlijden van een dierbare, relatieproblemen, (echt)scheiding , vereenzaming, arbeidsongeschiktheid, ontslag en financiële problemen kun je interen op je mentale reserves waardoor een emotionele disbalans ontstaat.

Bij psychosociale therapie wordt uitgegaan van het hier en nu, wat is de problematische gebeurtenis, wat voor gedachten heb je hierover en wat voor gevoelens en gedrag veroorzaakt dit. Door een andere denkwijze zijn adequatere gevoelens en gedrag mogelijk om wenselijke doelen in de toekomst te bereiken.

Als er belemmeringen zijn die verband houden met het verleden dan is een analytische benadering zoals hypnotherapie voor de hand liggend. Veel gebruikte invalshoeken in de psychosociale therapie zijn o.a.: cognitieve gedragstherapie, Rationeel Emotieve Therapie (RET), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP), polyvagaaltherapie, EMDR, Sociaal Panorama, mindfulness, Emotional Freedom Techniques (EFT), relatietherapie en verlies- en rouwverwerking.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de meeste psychosociale therapieën gecombineerd met hypnose een sterker therapeutisch effect hebben dan dezelfde therapie zonder gebruik van trance.

Integratieve psychotherapie, waarbij methoden gecombineerd worden tot een krachtige therapie, hebben dan ook mijn voorkeur.

Dr. Fons de Vries


Registertherapeut BCZ®, erkend door de Zorgverzekeraars
Hypnotherapeut (erkend NBVH)
PDS-therapeut (Nederlandse Academie voor Psychotherapie)
Relatietherapeut
EMDR-therapeut: lid EMDR-i Netwerk Nederland (ENN)
Polyvagaaltherapeut
Lichaamsgerichte psychotherapie
AVAR-Keurmerk

Boeken over psychosociale therapie...

Hypnotherapie, relatietherapie, EMDR, PDS-therapie, polyvagaaltherapie, lichaamsgerichte psychotherapie en integratieve psychotherapie voor Amersfoort, Vathorst, Leusden, Zeist, Utrecht, Gooi e.o.