Het digitale proletariaat

  • Het digitale proletariaat - Boeken over digitale verslaving shop - Mental Balance
  • Het digitale proletariaat - Boeken over digitale verslaving shop - Mental Balance
  • Het digitale proletariaat - Boeken over digitale verslaving shop - Mental Balance
Het digitale proletariaat
Het digitale proletariaat

Het digitale proletariaat

Hans Schnitzler

De digitale revolutie brengt een eigentijds proletariaat voort. Fabrieksarbeiders zijn vervangen door informatieverwerkers, grootindustriëlen door grootdatabezitters, machines door megaservers. De industrialisering van de arbeid heeft plaatsgemaakt voor de industrialisering van de geest, lichamelijke uitputting voor geestelijke uitputting, en milieuvervuiling wordt verdrongen door mentale vervuiling.

In Het digitale proletariaat wordt de ontstaansgeschiedenis van een eigentijdse klasse geschetst. De digitale proletariër
is een mens van wie het hele bewustzijn – zijn aandacht, emoties en vriendschappen, zijn ideeën en fantasieën – tot koopwaar is gereduceerd. Schnitzler maakt inzichtelijk dat de mens zowel zijn handelingsbekwaamheid als zijn levenskennis dreigt te verliezen. Totale proletarisering is het resultaat. De bijtende kritiek van de auteur op de digitale cultuur noopt tot bezinning.

Bestellen


Boeken over digitale verslaving suggesties