Verander je overtuigingen

  • Verander je overtuigingen - Boeken over NLP shop - Mental Balance
  • Verander je overtuigingen - Boeken over NLP shop - Mental Balance
  • Verander je overtuigingen - Boeken over NLP shop - Mental Balance
  • Verander je overtuigingen - Boeken over NLP shop - Mental Balance
  • Verander je overtuigingen - Boeken over NLP shop - Mental Balance
Verander je overtuigingen
Verander je overtuigingen

Verander je overtuigingen

Robert Dilts

VERANDER JE OVERTUIGINGEN
Robert Dilts
Robert Dilts studeerde bij Bandler, Grinder en Erickson en is co-auteur met Bandler en Grinder van het standaardwerk over NLP. Hij is een vooraanstaand onderzoeker en trainer op het gebied van NLP en ontwikkelde de derde generatie NLP waarop Andromeda de NLP-opleiding baseert. Robert Dilts schreef tal-loze boeken, ontwikkel-de software waarin NLP wordt gebruikt en werkt met biofeedback.
Neuro-Lingu isch Programmeren (NLP) is een bekende en beproefde techniek voor verandering en herprogram-mering. De bekende Amerikaanse trainer Robert Dilts richtte zich voornamelijk op het veranderen van je over-tuigingen. We zijn overtuigd van ons gelijk en overtuigd van heel veel dingen. Maar steeds weer blijken die niet waar. We geloven dat het zo is. De waarheid blijkt vaak anders. Overtuigingen zijn vooral lastig als ze je blokkeren in je functioneren. Als je ervan overtuigt bent dat je ziek bent, ben je ook ziek. Maar als je ervan overtuigd bent dat je beter wordt is de kans op genezing groot. De kracht van de placebo is hierop gebaseerd. Iedere arts weet dat als je de pati kunt overtuigen van zijn genezing dat die genezing er kan komen. Als je denkt dat je voor de gek wordt gehouden, zal die overtuiging uitkomen. Denk je dat je relatie geen kans meer heeft, dan is dat ook zo. Maar ben je ervan overtuigd dat hij of zij de ware voor je is, dan geef je die relatie een kans.
De overtuigingen van anderen over ons maken het soms erg lastig. Je bokst tegen een onbekende vijand. Onze overtuigingen be loeden onze intelligentie, gezond-heid, relaties, creativiteit en noem maar op. Zijn we in staat om onze overtuigingen te veranderen, dan verander je negatief in positief. We kunnen het beeld dat de an-der heeft veranderen en we kunnen een groep positief be loeden door de overtuigingen van die groep te veranderen. Verander je overtuigingen is het belangrijkste boek dat als basis geldt voor veel NLP technieken en is verplichte literatuur in iedere opleiding. In dit boek tref je uitgebreid de verschillende modellen die Robert Dilts met veel succes gebruikt.
Recensie(s)
Robert Dilts is een van de hedendaagse goeroes op het gebied van neurolinguistisch programmeren (NLP). Hij heeft al reeksen boeken over zijn NLP-methoden geschreven, zoals 'Visionary leadership skills' (1996) en 'Changing belief systems with NLP' (1990). Hij geeft een NLP-encyclopedie uit, die vrij toegankelijk is via internet (http://nlpuniversitypress.com/). Roberts belangrijkste ontdekking zijn de neurologische niveaus die hij doorontwikkelde op basis van het werk van Gregory Bateson. Deze worden in 'Verander je overtuigingen' uitgebreid behandeld. Het boekje maakt de ideeen van Dilts uit 1990 toegankelijker voor het Nederlandse taalgebied, maar voegt daar - helaas - weinig nieuws aan toe. Een en ander is al volop beschreven, bijvoorbeeld in 'Essenties van NLP' (1996)* van Derks en Hollander.

Drs. E.A. van Kemenade

Bestellen


Boeken over NLP suggesties