NLP-gids voor optimaal functioneren - neurolinguistisch programmeren voor beginners

  • NLP-gids voor optimaal functioneren - neurolinguistisch programmeren voor beginners - Boeken over NLP shop - Mental Balance
  • NLP-gids voor optimaal functioneren - neurolinguistisch programmeren voor beginners - Boeken over NLP shop - Mental Balance
  • NLP-gids voor optimaal functioneren - neurolinguistisch programmeren voor beginners - Boeken over NLP shop - Mental Balance
  • NLP-gids voor optimaal functioneren - neurolinguistisch programmeren voor beginners - Boeken over NLP shop - Mental Balance
  • NLP-gids voor optimaal functioneren - neurolinguistisch programmeren voor beginners - Boeken over NLP shop - Mental Balance
NLP-gids voor optimaal functioneren - neurolinguistisch programmeren voor beginners
NLP-gids voor optimaal functioneren - neurolinguistisch programmeren voor beginners

NLP-gids voor optimaal functioneren - neurolinguistisch programmeren voor beginners

J. O'Connor

Joseph O'Connor en John Seymour werden beiden in het neurolinguïstisch programmeren getraind door vooraanstaande psychologen die deze richting openlegden, John Grinder, Robert Dits, Judith DeLozier en Richard Bandler, en hebben met hun cursussen en publicaties een belangrijke bijdrage aan de groei van NLP geleverd.
De auteurs leiden met deze gids ook de lezer zonder speciale voorkennis binnen in de enorme, boeiende wereld die voor iedereen dankzij NLP kan opengaan. Daarbij staat centraal, zo benadrukken zij, dat het om zowel een wetenschap als een kunst gaat. De methodiek van het ontdekken en leren beheersen van patronen die door zeer begaafde mensen worden toegepast, wordt door elk individu in een persoonlijke stijl in praktijk gebracht.
Dankzij de voorbeeldfunctie van zelf te kiezen talentvolle personen, zal elke lezer met deze gids zijn eigen weg weten te vinden naar een verbetering van communicatieve vaardigheden, die van belang zijn om anderen te begrijpen en door anderen begrepen te worden.
De mogelijkheden van NLP blijken in de praktijk van deze nog steeds groeiende vorm van toegepaste psychologie van onschatbare waarde te zijn voor persoonlijke groei en optimaal functioneren in de hulpverlening, het onderwijs, het bedrijfsleven en in het privé-leven.
Recensie(s)
Dit handboek over NLP (neurolinguistisch programmeren) is in 1990 voor het eerst in het Engels verschenen. De auteurs zijn opgeleid door de grondleggers (John Grinder en Richard Bandler) van deze psychologische methode om beter te communiceren en meer gebruik te maken van de persoonlijke vermogens. NLP is vooral populair in bedrijfstrainingen, maar ook in de psychotherapie wordt NLP verder toegepast. NLP is ontstaan in Amerika uit de linguistiek en de systeem-therapie om leer- en communicatiepatronen te bestuderen alsmede wat het effect daarvan is op de menselijke vermogens om beter en efficienter de gestelde doelen te bereiken. Studie van dit boek vraagt reeds enige kennis en interesse in deze materie. De kern van NLP is ongeveer zo, dat je eerst moet weten, wat je wilt en dat je een duidelijk beeld hebt van het gewenste resultaat; vervolgens ben je alert, zodat niets je ontgaat; wees flexibel, zet door en blijf veranderen totdat je hebt bereikt, wat je wilde bereiken. Het boek behandelt deze methode theoretisch en praktisch. Veel voorbeelden, opdrachten om zelf uit te voeren, illustraties en tabellen, verwijzingen, literatuuradviezen enzovoort. Een prima boek.

Redactie

Bestellen


Boeken over NLP suggesties