Boeken over depressie

  • Boeken over depressie shop - Mental Balance
  • Boeken over depressie shop - Mental Balance
  • Boeken over depressie shop - Mental Balance
Boeken over depressie

Depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het dagelijkse spraakgebruik wordt de term depressief gebruikt voor uiteenlopende gemoedstoestanden, variërend van een korte dip tot ernstige neerslachtigheid. Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is een psychische aandoening. Geschat wordt dat 20% van de Nederlandse bevolking in zijn leven last krijgt van depressies.

Antidepressiva zijn medicijnen - psychofarmaca -  die de symptomen, maar niet de oorzaken, van een depressie tegengaan.

Bij depressies kunnen hypnotherapie in combinatie met EMDR-therapie of integratieve psychotherapie behulpzaam zijn.