Boeken over psychofarmaca

  • Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
  • Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
  • Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
  • Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
  • Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
Boeken over psychofarmaca

Psychofarmaca zijn medicijnen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen. Psychofarmaca worden altijd voorgeschreven door een arts, bv. huisarts of psychiater. Medicatie kan bijdragen aan de vermindering van klachten en symptomen, vaak naast een therapeutische behandeling. Psychofarmaca kunnen symptomen verlichten, maar nemen niet de oorzaak weg. Psychofarmaca kunnen ondersteunend zijn bij verschillende vormen van psychotherapie.

Psychofarmaca zijn in groepen te verdelen:

Antipsychotica

Deze medicijnen worden voornamelijk gebruikt om symptomen van een psychose te onderdrukken. Veel voorkomende antipsychotica zijn haloperidol (Haldol), olanzapine (Zyprexa), quetiapine (Seroquel) en risperidon (Risperdal).

Antidepressiva en stemmingsstabilisatoren

Deze psychofarmaca hebben een positieve invloed op de stemming en hebben vooral effect bij milde tot matig ernstige depressieve klachten (antidepressiva) en bij manieën (stemmingsstabilisatoren). Veel voorkomende antidepressiva zijn fluoxetine (Prozac), sertraline (Zoloft), paroxetine (Seroxat), fluvoxamine (Fevarin) en citalopram (Cipramil). Veel voorkomende stemmingsstabilisatoren zijn valproïnezuur (Depakine), carbamazepine (Tegretol) en lithium.

Kalmerings- en slaapmiddelen (benzodiazepinen)

Deze psychofarmaca hebben een kalmerend effect en bevorderen het slapen. Veel voorkomende benzodiazepinen zijn oxazepam (Seresta), diazepam (Valium) en temazepam (Normison).

Stimulantia

Stimulantia of psycho-stimulantia zijn psychofarmaca met een stimulerend en concentratiebevorderend effect. De bekendste middelen zijn: methylfenidaat, beter bekend onder de merknamen Ritalin (of Ritaline) en Concerta, dex-amfetamine (rechtsdraaiende variant van amfetamine of speed), pemoline.

Dr. Fons de Vries