Psychofarmaca in de KJP - formularium voor de kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk

 • Psychofarmaca in de KJP - formularium voor de kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk - Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
 • Psychofarmaca in de KJP - formularium voor de kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk - Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
 • Psychofarmaca in de KJP - formularium voor de kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk - Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
 • Psychofarmaca in de KJP - formularium voor de kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk - Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
 • Psychofarmaca in de KJP - formularium voor de kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk - Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
Psychofarmaca in de KJP - formularium voor de kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk
Psychofarmaca in de KJP - formularium voor de kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk

Psychofarmaca in de KJP - formularium voor de kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk

G.C. Dieleman

Psychofarmaca in de KJP 1e druk is een boek uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023247234

''De behandeling van psychiatrische stoornissen bij kinderen en jeugdigen heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen en daarbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van psychofarmaca. Het grootste deel daarvan is slechts getest en goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen. Daar komt nog bij dat de langetermijneffecten van dit type medicijnen op het centraal zenuwstelsel nog onvoldoende bekend zijn. Een grote mate van zorgvuldigheid bij het voorschrijven van deze vorm van medicatie aan kinderen is dus geboden. Een goed hulp middel daarbij vormt dit formularium voor de kinder- en jeugd psychiatrische praktijk.
'Psychofarmaca in de KJP' biedt the state of the art als het gaat om de kennis op het gebied van het gebruik van psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen en sluit daarmee aan op de eveneens bij Koninklijke Van Gorcum verschenen KJP-trilogie onder redactie van Fop Verheij, Frank Verhulst en Robert Ferdinand.
Het gaat bij deze uitgave nadrukkelijk om richtlijnen. Bij het opstellen ervan hebben betrokkenen zich steeds laten leiden door best available evidence .''

Bestellen


Boeken over psychofarmaca suggesties