Tinnitus | Er is iets aan te doen - Een nieuwe kijk op oorsuizen

  • Tinnitus | Er is iets aan te doen -  Een nieuwe kijk op oorsuizen - Tinnitus (oorsuizen) shop - Mental Balance
  • Tinnitus | Er is iets aan te doen -  Een nieuwe kijk op oorsuizen - Tinnitus (oorsuizen) shop - Mental Balance
  • Tinnitus | Er is iets aan te doen -  Een nieuwe kijk op oorsuizen - Tinnitus (oorsuizen) shop - Mental Balance
Tinnitus | Er is iets aan te doen - Een nieuwe kijk op oorsuizen
Tinnitus | Er is iets aan te doen -  Een nieuwe kijk op oorsuizen

Tinnitus | Er is iets aan te doen - Een nieuwe kijk op oorsuizen

Sandra Posthumus

De meeste boeken over dit onderwerp gaan over het leren omgaan met tinnitus. Als gehoorschade de oorzaak van tinnitus zou zijn, zou je er inderdaad mee om kunnen leren gaan. Maar tinnitus is eigenlijk een symptoom van overprikkeling en ontstaat niet door gehoorschade, zoals de meeste mensen denken. Dit maakt, dat er vaak wel degelijk iets aan te doen is.

"Als tinnitus door gehoorschade zou ontstaan, zou iedereen met gehoorschade tinnitus moeten hebben en zou iedereen met tinnitus gehoorschade moeten hebben". Dat is niet het geval.

Stress (negatief of positief) is dikwijls de hoofdoorzaak, maar het kan bijvoorbeeld ook ontstaan door een ongeval of een slechte houding. Tevens kan je agenda gewoon te vol zijn, waardoor je onvoldoende rust krijgt om te herstellen. Meestal spelen meerdere factoren een rol bij het ontstaan en in stand blijven van tinnitus en vaak zijn het dezelfde types die tinnitus krijgen. Zelfs het internet heeft in de huidige tijd invloed op het in stand blijven ervan. Fysiek is er bij de meeste mensen met tinnitus sprake van verhoogde spierspanning van specifieke spieren in het nek-/schoudergebied.

Door inzicht te krijgen in het ontstaan van tinnitus en te weten wat je eraan kunt doen, kan tinnitus verbeteren en mogelijk zelfs helemaal verdwijnen.

Vergeet: "Leer er maar mee leven, want er is niets aan te doen."

Tinnitus-expert Sandra Posthumus behandelt in haar fysiotherapie-praktijk vrijwel uitsluitend nog mensen met tinnitus. In de afgelopen jaren heeft ze bijna 700 mensen uit het binnen- en buitenland met tinnitus onderzocht en behandeld.

Een reden om dit boek te schrijven, was de enorme wachtlijst in de praktijk. Omdat vermoedelijk 3-5 miljoen mensen in Nederland tinnitus hebben, is de vraag naar een effectieve behandeling enorm. Aangezien Sandra niet de capaciteit heeft om iedereen in haar praktijk te ontvangen, probeert ze door middel van dit boek hulp te bieden. Dit door inzicht te geven, maar vooral ook zelfhulp om weer rust in het hoofd te kunnen krijgen. Niet alleen mensen met tinnitus kunnen hier baat bij hebben, maar ook therapeuten en medici kunnen hier hun voordeel mee doen. Juist het kijken en vooral (echt) luisteren naar mensen is zo belangrijk en dat wordt vaak vergeten. Tinnitus kan het leven behoorlijk ontwrichten, terwijl een oplossing soms heel simpel kan zijn.

Meestal spelen dus meerdere factoren een rol bij het ontstaan en in stand blijven van tinnitus en is er sprake van verhoogde spierspanning en wervelblokkades in het nek-/schoudergebied en soms ook in het kaakgebied. Puur het mechanisch behandelen hiervan kan een oplossing zijn, maar dikwijls zit er meer achter. Waarom zijn de spieren vast gaan zitten?..... Trek je (onbewust) altijd je schouders op, stop je emoties weg, sta je altijd 'aan', heb je teveel hooi op de vork, haal je geen voldoening uit je werk? Waarom?

De meeste mensen met tinnitus zijn controlfreak, perfectionist, plichtsgetrouw, vredelievend en denken meer aan een ander dan aan zichzelf. Een groot deel is tevens binnenvetter en introvert. Vragen, die bij tinnitus passen zijn: heb je het te druk, maak je je te druk, zit er teveel ballast in je rugzak en/of zijn je (nek)spieren mogelijk gespannen? Tegenwoordig speelt het internet dikwijls een rol bij het in stand blijven van tinnitus; wat je aandacht geeft, groeit.

Sandra: “Mijn missie is het om mensen er bewust van te maken dat bij tinnitus zelden iets beschadigd is en dat er vaak werkelijk iets aan te doen is.”

In dit unieke boek vind je veel informatie over tinnitus en aanverwante thema's en waarom de auteur anders naar tinnitus kijkt dan gangbaar is. Tevens krijg je informatie en tips voor de begin- en/of paniekfase en adviezen voor partners en andere relaties en nog veel meer....

Met behulp van een 9-weken-stappenplan ga je op zoek naar factoren, die bij jou een rol gespeeld kunnen hebben bij het ontstaan en in stand blijven van de tinnitus en word je voorzien van praktische informatie, inzichten, bewustwording, tips en oefeningen om weer rust in je hoofd te kunnen krijgen. Want dat is, wat mensen met tinnitus graag willen; rust in het hoofd.

Bestellen


Tinnitus (oorsuizen) suggesties