Handboek psychotherapie na seksueel misbruik

  • Handboek psychotherapie na seksueel misbruik - Seksueel misbruik shop - Mental Balance
  • Handboek psychotherapie na seksueel misbruik - Seksueel misbruik shop - Mental Balance
  • Handboek psychotherapie na seksueel misbruik - Seksueel misbruik shop - Mental Balance
  • Handboek psychotherapie na seksueel misbruik - Seksueel misbruik shop - Mental Balance
  • Handboek psychotherapie na seksueel misbruik - Seksueel misbruik shop - Mental Balance
Handboek psychotherapie na seksueel misbruik
Handboek psychotherapie na seksueel misbruik

Handboek psychotherapie na seksueel misbruik

N. Nicolai

Handboek psychotherapie na seksueel misbruik 2e druk is een boek van N. Nicolai uitgegeven bij Tijdstroom. ISBN 9789058981288

Mensen met psychische problemen kunnen bij de ggz terecht. Mensen met een trauma, een psychisch probleem dat jarenlang is 'ingesleten', dragen extra ballast en zijn vaak moeilijker behandelbaar. Maar hulpzoekenden met een trauma na seksueel misbruik vragen wel het uiterste aan expertise en empathie van de behandelaar, omdat ze niet alleen 'gewond' maar ook afhoudend en sceptisch zijn geworden. Niet zo verwonderlijk dat niet eerder een Nederlands handboek over deze problematiek is gemaakt:. Elke therapie eist veel energie van beide partijen op. De cli nt staat voorop. Bovendien heeft de wetenschap tijd nodig gehad om de controverse over 'traumatische amnesie' versus 'false memory' te boven te komen.
De verschillende hoofdstukken bieden een 'state of the art': theorievorming, methoden, technieken, resultaten van onderzoek. Op veel fronten in deze materie is geen evidence based-therapie voor handen maar natuurlijk refereren de auteurs steeds aan pogingen tot klinische consensusvorming. Tezelfdertijd is er sprake zijn van een optimale probleemgeori nteerde aanpak ,met directe toepassingsmogelijkheden voor de praktijk van de hulpverlening. Daartoe is per hoofdstuk met name adequate casu stiek worden ingelast. Waar relevant is het actuele 'fasemodel' in het therapeutische proces zichtbaar gemaakt. Auteurs nemen alle ruimte voor het beschrijven van hun klinische ervaringen: valkuilen, dilemma's, concrete oplossingen.

Bestellen


Seksueel misbruik suggesties