Seksueel misbruik

  • Seksueel misbruik shop - Mental Balance
  • Seksueel misbruik shop - Mental Balance
  • Seksueel misbruik shop - Mental Balance
  • Seksueel misbruik shop - Mental Balance
  • Seksueel misbruik shop - Mental Balance
Seksueel misbruik

Bij seksueel misbruik wordt iemand gedwongen om seksuele handelingen te ondergaan of uit te voeren tegen zijn of haar wil. Dit kan variëren van begluurd worden of moeten toezien bij seksuele handelingen tot betasting en verkrachting.  In het geval van misbruik heeft het slachtoffer niet het gevoel te kunnen weigeren of zich aan de situatie te kunnen onttrekken. Bijvoorbeeld doordat er mentale druk wordt uitgevoerd, doordat er sprake is van een scheve machtsverhouding of omdat iemand wordt gechanteerd of bedreigd met fysiek en/of mentaal geweld. Ook seksueel geweld in partnerrelaties en incest vallen onder seksueel misbruik. Online seksueel misbruik is een sterk toenemend fenomeen.
Seksueel misbruik leidt vaak tot geestelijke trauma’s. Deze trauma’s zijn veelal te helen d.m.v. hypnotherapie in combinatie met EMDR-therapie of integratieve psychotherapie.