Ik was eens... Vorige levens en reïncarnatietherapie

  • Ik was eens... Vorige levens en reïncarnatietherapie - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
  • Ik was eens... Vorige levens en reïncarnatietherapie - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
  • Ik was eens... Vorige levens en reïncarnatietherapie - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
  • Ik was eens... Vorige levens en reïncarnatietherapie - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
  • Ik was eens... Vorige levens en reïncarnatietherapie - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
Ik was eens... Vorige levens en reïncarnatietherapie
Ik was eens... Vorige levens en reïncarnatietherapie

Ik was eens... Vorige levens en reïncarnatietherapie

M. Notschaele Den Boer

Reïncarnatietherapie is een bijzondere vorm van psychotherapie. Wat reïncarnatie is, kan op diverse manieren worden beantwoord. Enerzijds is het de herhaalde geboorte van een ziel in een nieuw menselijk lichaam, anderzijds is het de methode door middel waarvan het bewustzijn groeit en zich ontwikkelt. Reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat problemen hun oorsprong vinden in onverwerkte ervaringen, ontstaan tijdens vorige levens, die een mens met zich meedraagt. Vanuit beeldenreeksen, die tijdens sessies ontstaan, wordt een beeld verkregen van de persoonlijkheidsstructuur en belevingswereld van de betrokken persoon. De therapie kan op betrokkene een helend effect hebben door het verwerken van herinneringen aan vorige levens en problemen in het hier en nu. Daarbij wordt een appel gedaan op zowel de eigen verantwoordelijkheid als zelfwerkzaamheid van de hulpvrager. Essentieel is de vertrouwensband met de hulpverlener. De reïncarnatietherapeute heeft in dit boek praktijkervaringen gebundeld van elf personen, die hun dossiers ter beschikking hebben gesteld voor publicatie. Eenvoudig taalgebruik, neigend naar spreektaal. Van de auteur verschenen ook enkele verhalen en een vergelijkbaar boek over reïncarnatie: 'Waarom Esther geen Robinson werd'*. Zie ook 'Diehards in de war'**.

Ruud Booms

Bestellen


Regressie- & reïncarnatietherapie suggesties