Net voorbij de rede - verkenningen op het grensvlak van vernuft en verbeelding

  • Net voorbij de rede - verkenningen op het grensvlak van vernuft en verbeelding - Boeken over spiritualiteit shop - Mental Balance
  • Net voorbij de rede - verkenningen op het grensvlak van vernuft en verbeelding - Boeken over spiritualiteit shop - Mental Balance
  • Net voorbij de rede - verkenningen op het grensvlak van vernuft en verbeelding - Boeken over spiritualiteit shop - Mental Balance
  • Net voorbij de rede - verkenningen op het grensvlak van vernuft en verbeelding - Boeken over spiritualiteit shop - Mental Balance
  • Net voorbij de rede - verkenningen op het grensvlak van vernuft en verbeelding - Boeken over spiritualiteit shop - Mental Balance
Net voorbij de rede - verkenningen op het grensvlak van vernuft en verbeelding
Net voorbij de rede - verkenningen op het grensvlak van vernuft en verbeelding

Net voorbij de rede - verkenningen op het grensvlak van vernuft en verbeelding

Herman M. van Praag

Psychiater Herman van Praag onderzoekt in Net voorbij de rede de kernattitude van de Homo religiosus. De methodiek die hij hanteert houdt niet alleen een herlezing in van de Bijbel, maar ook een evocatie daarvan. Wij worden tijdgenoten in een oudtestamentische wereld. Net voorbij de rede is een vervolg op het veelbesproken Het verstand te boven, dat Herman van Praag in 2013 bij Uitgeverij Boom publiceerde. Een bijzonder boek met grote diepgang. Herman van Praag is emeritus hoogleraar psychiatrie. Uitgeverij Boom publiceerde eerder zijn God en psyche (2008) en Het verstand te boven (2013).
Recensie(s)
Dit boek is een vervolg op 'Het verstand te boven' (2013)* en is afzonderlijk ook goed te lezen. De auteur behandelt de Bijbelse verhalen van Saul, Simson en Jezus. Daaruit komt het beeld van God naar boven als een feilbare en psychisch gezien menselijke God. Saul wordt door God niet goed behandeld, Simson staat voor een gezien zijn karakterstructuur onmogelijke taak en in het verhaal over Jezus roept het handelen van God vragen op. In de inleiding tot het tweede deel blijkt Van Praag in een door hemzelf geschapen Godsbeeld te geloven. Schepping en geschiedenis ziet hij als doelgericht en intentioneel Hij onderscheidt zuiver rationele intelligentie van creatieve intelligentie met een beeldend vermogen. In zijn persoonlijke geloof voelt de auteur zich verbonden met het jodendom en het zionisme. Die uit eigen verbeelding ontstane God maakt het de mens mogelijk boven zichzelf uit te stijgen, levensbeschouwelijk en ethish. Het geeft hem zo een rijk leven. In het derde deel vertelt Van Praag zijn gang door de nazikampen, die voor een groot deel zijn persoonlijkheid heeft bepaald.

Wim Kleisen

Bestellen


Boeken over spiritualiteit suggesties