Therapie als geschenk

  • Therapie als geschenk - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Therapie als geschenk - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Therapie als geschenk - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Therapie als geschenk - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Therapie als geschenk - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
Therapie als geschenk
Therapie als geschenk

Therapie als geschenk

Irvin David Yalom

Yalom verstaat de kunst om moeilijke en ingewikkelde menselijke problemen helder aan de orde te stellen en uit te leggen. Hij schrijft als een mentor die uitlegt wat het probleem van de client is en welke begeleiding hij zou geven. Didactisch knap opgezet; de probleemstelling is kort en duidelijk en hij beschrijft telkens weer vanuit een persoongerichte benadering. Een verademing in een door Diagnose-Behandelcombinaties (DBC's) en protocollen bepaalde psychotherapeutische aanpak hedentendage. Existentieel gericht: het bestaan waarin mensen kunnen vastlopen wordt op een invoelende wijze uiteengezet. Psychische stoornissen worden gezien als problemen met de grote vragen van het menselijk bestaan: je eigen sterfelijkheid, het zoeken naar betekenissen in je leven en uiteindelijk de overgave in vrijheid aan wat je leven soms zo kwellend maakt. Het boek is samengesteld uit 85 'vignetten' of gevalsbeschrijvingen. Op bescheiden wijze geeft Yalom doeltreffende, empathische en erudiete adviezen. In deze geactualiseerde uitgave is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Het boek besluit met enkele updates over nieuwe ontwikkelingen en een interview met de auteur. Een schitterend boek voor psychotherapeuten en geinteresseerde leken.

Drs. H. Menkveld

Bestellen


Boeken over psychologie suggesties