De Hele Waarheid! - Verhalen Uit De Praktijk Van Orgaantranspantatie

  • De Hele Waarheid! - Verhalen Uit De Praktijk Van Orgaantranspantatie - Boeken over orgaandonatie shop - Mental Balance
  • De Hele Waarheid! - Verhalen Uit De Praktijk Van Orgaantranspantatie - Boeken over orgaandonatie shop - Mental Balance
  • De Hele Waarheid! - Verhalen Uit De Praktijk Van Orgaantranspantatie - Boeken over orgaandonatie shop - Mental Balance
  • De Hele Waarheid! - Verhalen Uit De Praktijk Van Orgaantranspantatie - Boeken over orgaandonatie shop - Mental Balance
  • De Hele Waarheid! - Verhalen Uit De Praktijk Van Orgaantranspantatie - Boeken over orgaandonatie shop - Mental Balance
De Hele Waarheid! - Verhalen Uit De Praktijk Van Orgaantranspantatie
De Hele Waarheid! - Verhalen Uit De Praktijk Van Orgaantranspantatie

De Hele Waarheid! - Verhalen Uit De Praktijk Van Orgaantranspantatie

P. Stark

Orgaandonor worden... of niet? voor deze keuze worden Nederlanders steeds dwingender gesteld. De wachtlijsten voor een orgaantransplantatie zijn lang en steeds vaker komt het voor dat een patiënt de wachttijd niet overleeft. Organen zijn dus nodig. Zo nodig dat de Nederlandse regering overweegt een systeem in te voeren dat iedereen donor maakt, tenzij hij of zij hiertegen bezwaar maakt. Een geen-bezwaar-systeem dus, zoals dat in Spanje en België al jaren wordt toegepast. Maar waartegen máák je dan eigenlijk bezwaar?
Voor het verkrijgen van organen zijn hersendoden nodig. Mensen van wie de hersenen geen activiteit meer vertonen en die in leven worden gehouden door kunstmatige beademing en medicijnen. Zijn deze mensen dood? Hun haren en nagels groeien, zij hebben koorts, transpireren, urineren. Er worden zelfs kinderen geboren uit vrouwen die al maandenlang hersendood zijn.
In dit boek komen verschillende (ervarings)deskundigen aan het woord. Zij vertellen openhartig over hun twijfels, overtuigingen, persoonlijke belevingen. Dit boek geeft geen uitsluitsel over wat uw persoonlijke keuze zou moeten zijn. Het helpt u wel een mening te vormen over hoe u zelf tegenover orgaantransplantatie staat, zonder u de wet te laten voorschrijven. Door te trachten de héle waarheid te vertellen, inclusief de minder aangename kanten.
Recensie(s)
De auteur is tekstschrijfster; zij werd via een symposium in 2002 geconfronteerd met vraagstukken rond orgaandonatie en -transplantatie. In de vorm van interviews met betrokkenen tracht zij in deze bundels voor- en tegenargumenten te belichten. Zo ontstaat een genuanceerd beeld, interessant bij de beantwoording van de vraag naar donorschap. Verder zijn er bijlagen opgenomen met feitelijke informatie. Geschreven in algemeen te begrijpen taal. Er is niet eerder een dergelijke uitgave geweest.

H.J.M. Bartelink-Hoos

Bestellen


Boeken over orgaandonatie suggesties