EMDR, het wonder van een zichzelf genezend brein

  • EMDR, het wonder van een zichzelf genezend brein - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
  • EMDR, het wonder van een zichzelf genezend brein - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
  • EMDR, het wonder van een zichzelf genezend brein - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
  • EMDR, het wonder van een zichzelf genezend brein - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
  • EMDR, het wonder van een zichzelf genezend brein - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
EMDR, het wonder van een zichzelf genezend brein
EMDR, het wonder van een zichzelf genezend brein

EMDR, het wonder van een zichzelf genezend brein

Fokke Slootstra

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is oorspronkelijk ontwikkeld als therapie voor mensen die last blijven houden van bepaalde traumatische ervaringen. Fokke Slootstra pleit er in dit boek voor, om EMDR veel breder in te zetten bijvoorbeeld bij depressies, echtscheidingen en neurotische klachten. Ook bij kinderen en adolescenten is EMDR goed te gebruiken. Bijzonder en nieuw aan dit boek is dat EMDR ondersteunend kan werken bij het beoefenen van mindfulness en bij het op een meditatieve manier terugkijken op je leven, de zogenaamde life review. Om vrede te sluiten met je leven en hoe zich dat ontwikkeld heeft.Hij beschrijft enthousiast, met behulp van vele sprekende voorbeelden, hoe EMDR op vele gebieden toegepast kan worden. Ook komt de huidige stand van zaken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en EMDR uitgebreid aan bod. Het boek is zowel voor de therapeut als voor de geïnteresseerde lezer zeer aan te bevelen. Al lezend ervaar je hoe bijzonder het wonder van een zichzelf genezend brein is.“ Na de EMDR is het alsof er stof is gezogen in mijn brein.”“ Nooit geweten dat ik zo wijs naar mijn leven en alle gebeurtenissen daarin kon kijken.”

Bestellen


Boeken over EMDR suggesties