SCP-publicatie 2018-16 - Kwetsbaar en eenzaam?

  • SCP-publicatie 2018-16 - Kwetsbaar en eenzaam? - Boeken over eenzaamheid shop - Mental Balance
  • SCP-publicatie 2018-16 - Kwetsbaar en eenzaam? - Boeken over eenzaamheid shop - Mental Balance
  • SCP-publicatie 2018-16 - Kwetsbaar en eenzaam? - Boeken over eenzaamheid shop - Mental Balance
SCP-publicatie 2018-16 - Kwetsbaar en eenzaam?
SCP-publicatie 2018-16 - Kwetsbaar en eenzaam?

SCP-publicatie 2018-16 - Kwetsbaar en eenzaam?

Cretien Campen

Eenzaamheid wordt beschouwd als een probleem in de vergrijzende samenleving. Het lijkt een hardnekkig verschijnsel waar geen eenvoudige oplossingen voor bestaan. Om vereenzaming van mensen in de samenleving te kunnen bestrijden, zullen we het verschijnsel eerst beter moeten leren kennen. Heeft eenzaamheid bijvoorbeeld met ouderdom te maken? Zijn mensen die hulp nodig hebben vatbaarder voor vereenzaming? Beschermt een grote vriendenkring tegen eenzaamheid? Maakt vereenzaming mensen ongelukkig?
Deze studie biedt inzichten in de ontwikkeling van eenzaamheid in de samenleving en bij individuele burgers. In het bijzonder bij drie kwetsbare groepen, namelijk: ouderen, verpleeghuisbewoners en mensen die zich melden bij de Wmo voor ondersteuning. Tevens verkent deze studie de achterliggende factoren die samen leiden tot sterke gevoelens van eenzaamheid.

Bestellen


Boeken over eenzaamheid suggesties