Sabom, In het licht van de dood - Het indrukwekkende relaas over bijna-doodervaringen

  • Sabom, In het licht van de dood - Het indrukwekkende relaas over bijna-doodervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Sabom, In het licht van de dood - Het indrukwekkende relaas over bijna-doodervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Sabom, In het licht van de dood - Het indrukwekkende relaas over bijna-doodervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Sabom, In het licht van de dood - Het indrukwekkende relaas over bijna-doodervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Sabom, In het licht van de dood - Het indrukwekkende relaas over bijna-doodervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
Sabom, In het licht van de dood - Het indrukwekkende relaas over bijna-doodervaringen
Sabom, In het licht van de dood - Het indrukwekkende relaas over bijna-doodervaringen

Sabom, In het licht van de dood - Het indrukwekkende relaas over bijna-doodervaringen

Michael Sabom

In het licht van de dood is een boek over bijna-doodervaringen (BDE's), met bijbelse antwoorden. De auteur, een cardioloog, maakt het verschijnsel BDE inzichtelijk door middel van meetbaar onderzoek en casuïstiek uit eigen praktijk. Op heldere wijze gaat hij in dit boek op zoek naar antwoorden op fundamentele christelijke vragen: Wat gebeurt er tijdens een BDE, leidt het tot verdieping van het geloof? Zijn de patiënten werkelijk dood als dit gebeurt en keren ze terug? Wat zien ze: is dat God, de hemel of iets anders?

Is de BDE een deel van Gods plan met mensen en zijn goddelijk ingrijpen?
De conclusie die volgt op deze vragen is onderbouwd met bijbelse argumenten, en vanuit wetenschappelijk oogpunt zeker controversieel te noemen. In tegenstelling tot wat sommige medici beweren, komt de auteur tot de conclusie dat het niet aan mensen voorbehouden is terug te keren uit de dood.

Michael Sabom is cardioloog en al meer dan twintig jaar een autoriteit op het (onderzoeks)gebied van bijna-doodervaringen.

Bestellen


Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE suggesties