Bijna Dood Ervaringen en wereldreligies

  • Bijna Dood Ervaringen en wereldreligies - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Bijna Dood Ervaringen en wereldreligies - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Bijna Dood Ervaringen en wereldreligies - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Bijna Dood Ervaringen en wereldreligies - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Bijna Dood Ervaringen en wereldreligies - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
Bijna Dood Ervaringen en wereldreligies
Bijna Dood Ervaringen en wereldreligies

Bijna Dood Ervaringen en wereldreligies

Bob Coppes

In dit boek wordt de stand van het wetenschappelijk onderzoek naar Bijna Dood Ervaringen (BDE-en) weergegeven. Daaruit blijkt dat deze ervaringen echt zijn en dat een onafhankelijk bewustzijn buiten ons lichaam mogelijk is. Ook wordt ingegaan op het bestaan van zowel positieve als ook negatieve BDE-en. De BDE-en geven inzicht in wat er gedurende de eerste ogenblikken na onze dood gebeurt. Mensen die een BDE hebben gehad, lijken antwoord te krijgen op bijvoorbeeld de vraag wat het doel is van hun verblijf op aarde. De ervaringen lijken ook een boodschap te bevatten over wat we met ons leven zouden moeten doen en wat niet. De BDE-en begeven zich daarmee op het terrein van de religies. Religies zeggen dat soort spirituele vragen ook te kunnen beantwoorden maar pretenderen bovendien ook nog vaak een monopolie op de waarheid te hebben. Of dat terecht is, wordt voor vijf grote religies onderzocht. Aangegeven wordt wat hun essenties zijn en waar de parallellen met de BDE-en zitten, maar ook waar de diverse religies op de verkeerde weg zitten. De conclusie is dat de BDE-en veel meer omvattend zijn dan elk van de religies afzonderlijk.
Recensie(s)
Alhoewel niet vermeld in het boek is dit een herziene en vooral ingekorte versie van het in 2006 verschenen boek 'Bijna dood ervaringen en de zoektocht naar het licht'*. Het verschil met de vorige uitgave is dat er meer dan 150 pagina's zijn geschrapt uit de delen over verschillende wereldreligies: hindoeisme, boeddhisme, judaisme, christendom en islam. Verder zijn enkele stukken licht herzien maar inhoudelijk gelijk aan de tekst van de eerdere druk. Dit boek gaat over de spirituele ervaringen die tijdens een bijna doodervaring (BDE) worden opgedaan en die de religies lijken te overstijgen. Vervolgens gaat de auteur in op de vijf wereldreligies en behandelt overeenkomsten en verschillen tussen deze en de BDE's in een matrix. Hierin blijkt dat religies zich vaak beroepen op een absolute waarheid en derhalve vastlopen in zogenoemde dwaze fixaties. Het boek is goed gedocumenteerd en zeer boeiend. Met deze ingekorte versie is het boek wellicht toegankelijker voor een grotere doelgroep. De lezer die meer over de verschillende religies wil weten, doet er goed aan de vorige druk te lezen. Paperback met voetnoten, uitgebreide literatuuropgave en index.

M. Vliex

Bestellen


Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE suggesties