Onvergankelijk ! De Bijna-Doodervaring, Venster Op Het Licht Van Non-Lokaal Bewustzijn

  • Onvergankelijk ! De Bijna-Doodervaring, Venster Op Het Licht Van Non-Lokaal Bewustzijn - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Onvergankelijk ! De Bijna-Doodervaring, Venster Op Het Licht Van Non-Lokaal Bewustzijn - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Onvergankelijk ! De Bijna-Doodervaring, Venster Op Het Licht Van Non-Lokaal Bewustzijn - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Onvergankelijk ! De Bijna-Doodervaring, Venster Op Het Licht Van Non-Lokaal Bewustzijn - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Onvergankelijk ! De Bijna-Doodervaring, Venster Op Het Licht Van Non-Lokaal Bewustzijn - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
Onvergankelijk ! De Bijna-Doodervaring, Venster Op Het Licht Van Non-Lokaal Bewustzijn
Onvergankelijk ! De Bijna-Doodervaring, Venster Op Het Licht Van Non-Lokaal Bewustzijn

Onvergankelijk ! De Bijna-Doodervaring, Venster Op Het Licht Van Non-Lokaal Bewustzijn

Jim van der Heijden

De bijna-doodervaring en andere buitengewone ervaringen die in dit boek centraal staan, inspireren de mensheid al eeuwenlang tot de intuïtieve kennis en de intellectuele aanname van een ziel, of van een bewustzijn, die niet aan het fysieke lichaam is geketend.
Ruud van Wees, BDE-onderzoeker en co-auteur van het artikel in 'The Lancet' (2001) over het Merkawah-onderzoek naar bijna-doodervaringen onder Nederlandse hartpatiënten. Het is van betekenis dat de aandacht voor dergelijke ervaringen in de westerse wereld weer groeit nu de ijzeren greep van het natuurwetenschappelijk materialisme is doorbroken: door nieuwe ontwikkelingen in de fysica is het materiebegrip verruimd, waardoor de tegenstelling met het begrip van ziel of bewustzijn minder scherp is geworden.
Dit boek inspireert niet alleen om beschouwingen over een mogelijk leven na de dood opnieuw onder de loep te nemen, maar verklaart ook fenomenen als herinneringen aan een vorig leven en het collectieve geheugen. Een buitengewoon boeiend boek van een ervaringsdeskundige die verder kijkt dan de fenomenologie.
Recensie(s)
Dit boek onderscheidt zich van andere boeken over Bijna Dood Ervaringen (BDE's) omdat de auteur J. van der Heijden op jonge leeftijd zelf een BDE had. Voor het tijdschrift Terugkeer schreef hij tussen 2005 en 2007 een aantal artikelen die uiteindelijk tot dit boek leidden waarin hij als ervaringsdeskundige tracht de intens realistische ervaringen van hem (en anderen) tijdens een BDE rationeel te verklaren. Het boek is geen opsomming van bijna doodervaringen. Dit boek gaat over bewustzijn en wat dit is. Via de wetenschap en de filosofie komt de auteur tot verrassende verbanden, conclusies en hypothesen m.b.t waarneming en bewustzijn. Ook zijn visie op reincarnatie is verrassend. Een boeiende zoektocht waarbij hij uiteindelijk tot een 'tussen' conclusie komt dat bewustzijn non-lokaal moet zijn, net als de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel. Dus niet gebonden aan een lichaam, maar er eventueel wel mee verbonden. Dit zou impliceren dat uit geest materie ontstaat en niet andersom. Een goedgeschreven en heel boeiend boek. Door de moeilijkheidsgraad voor een kleiner hoogopgeleid publiek. Met biografie.

M. Vliex

Bestellen


Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE suggesties