Bijna Dood Ervaringen

  • Bijna Dood Ervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Bijna Dood Ervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Bijna Dood Ervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Bijna Dood Ervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Bijna Dood Ervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
Bijna Dood Ervaringen
Bijna Dood Ervaringen

Bijna Dood Ervaringen

Bob Coppes

In dit boek wordt de stand van het wetenschappelijk onderzoek naar Bijna Dood Ervaringen (BDE-en) weergegeven. Daaruit blijkt dat deze ervaringen echt zijn en dat een onafhankelijk bewustzijn buiten ons lichaam mogelijk is. Ook wordt ingegaan op het bestaan van zowel positieve als ook negatieve BDE-en. De BDE-en geven inzicht in wat er gedurende de eerste ogenblikken na onze dood gebeurt. Mensen die een BDE hebben gehad, lijken antwoord te krijgen op bijvoorbeeld de vraag wat het doel is van hun verblijf op aarde. De ervaringen lijken ook een boodschap te bevatten over wat we met ons leven zouden moeten doen en wat niet. De BDE-en begeven zich daarmee op het terrein van de religies. Religies zeggen dat soort spirituele vragen ook te kunnen beantwoorden maar pretenderen bovendien ook nog vaak een monopolie op de waarheid te hebben. Of dat terecht is, wordt voor vijf grote religies onderzocht. Aangegeven wordt wat hun essenties zijn en waar de parallellen met de BDE-en zitten, maar ook waar de diverse religies op de verkeerde weg zitten.
Recensie(s)
De 'zoektocht naar het licht' is gebaseerd op buitengewone ervaringen die mensen hebben gehad tijdens een levensbedreigende crisis waarbij artsen konden bewijzen dat alle lichamelijke functies waren uitgevallen (klinisch dood). De voorzichtige conclusie tot nu toe is, dat ons bewustzijn (ziel) een eeuwigheidaspect heeft dat blijft voortbestaan na onze fysieke dood. Tijdens een BDE ervaren mensen een onvoorwaardelijk liefhebbend licht, ontvangen zij inzicht in verleden, heden en toekomst en blijken zij na terugkeer in het lichaam gelouterd te zijn zonder angst voor de dood. Hiermee begeven BDE-en zich op religieus terrein. De auteur heeft daarom de Goddelijke informatie, verkregen middels BDE-en, vergeleken met de vijf grote religies: hindoeisme, boeddhisme, judaisme, christendom en islam. Hij beschrijft hun verschillen en overeenkomsten, hun inhoud, essentie en dwaze fixaties, waarbij vooral zijn neutraliteit opvalt en zijn vermogen de grote lijnen vast te houden waardoor een boeiend, helder overzicht is ontstaan. Een vlot geschreven, intelligent, inspirerend en verzorgd boek met een totaal nieuwe invalshoek, gevat in een schitterende omslag met foto's, genomen door de Hubble telescoop, bestemd voor alle lezers die zoeken naar de essentie van het licht. Met register.

M. Kraaij-van Weeren

Bestellen


Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE suggesties