Het kleine bijna-bij-de-dood boekje

  • Het kleine bijna-bij-de-dood boekje - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Het kleine bijna-bij-de-dood boekje - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Het kleine bijna-bij-de-dood boekje - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Het kleine bijna-bij-de-dood boekje - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Het kleine bijna-bij-de-dood boekje - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
Het kleine bijna-bij-de-dood boekje
Het kleine bijna-bij-de-dood boekje

Het kleine bijna-bij-de-dood boekje

Jim van der Heijden

Wat beleven mensen in een bijna-doodervaring? Hoe verwerken zij hun ervaringen? Wat moeten familie, vrienden en professionals weten? Hoe ontstaat een BDE?

Wat leren de BD-verhalen ons? Het kleine bijna-bij-de-dood boekje geeft beknopt en helder inzicht in het fenomeen van de BDE en illustreert dit met citaten uit ervaringsverhalen en uitspraken van deskundigen.
Recensie(s)
Van de auteur, die in zijn vroege jeugd zelf een bijna-doodervaring (BDE) had, verscheen eerder het boeiende boek 'Onvergankelijk'*. Hierin gaf hij zijn visie op de BDE (bewustzijn hoeft niet per se aan ons lichaam gebonden te zijn, maar is er wel mee verbonden). In dit kleine boekje vraagt hij aandacht voor de echter dan echt ervaringen van BDE-ers. Het begint met ervaringscitaten van mensen die een BDE hebben meegemaakt. Vervolgens komen stapsgewijs de kenmerken van een BDE aan bod en de problemen die zich bij personen met deze ervaringen kunnen voordoen. De auteur pleit voor een goede begeleiding en erkenning van deze echter dan echt ervaringen. Met onderbouwde kritiek op de eenzijdige benadering en ontkenning van deze ervaringen door sommige wetenschappers. Het boek geeft heldere, beknopte informatie die nuttig kan zijn voor hen die een BDE hebben ervaren of voor hun partners. Het laatste deel waarin de auteur zijn visie op bewustzijn uitlegt, is iets minder toegankelijk dan de rest van het boek. Kleine uitgave op gekleurd papier met hier en daar een marmertje. De moeite waard.

M. Vliex

Bestellen


Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE suggesties