De tunnel en het licht - het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring

  • De tunnel en het licht - het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • De tunnel en het licht - het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • De tunnel en het licht - het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • De tunnel en het licht - het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • De tunnel en het licht - het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
De tunnel en het licht - het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring
De tunnel en het licht - het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring

De tunnel en het licht - het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring

Moody

Wat gebeurt er als mensen sterven? Houden ze op te bestaan? Houden ze eenvoudigweg op te bestaan, of komen ze terecht op een plaats waar ze op de eenf of andere wijze verder kunnen leven? Nog nooit is iemand uit de dood teruggekeerd om deze existentiële vraag volledig te kunnen beantwoorden, maar er zijn mensen die er iets over kunnen zeggen, doordat ze een bijna-dood-ervaring (BDE) hebben gehad en een moment aan 'de andere kant' zijn geweest. Velen van hen spreken van een tunnel met aan het einde daarvan een verblindend licht en een wereld waaruit zij niet graag weer zouden vertrekken; anderen beleven heel bewust de uittreding uit hun lichaam en het gevoel van een nieuwe, vrije identiteit. In alle gevallen geldt dat een bijna-dood-ervaring het leven van de persoon in kwestie na zijn terugkeer ingrijpend verandert en hem een nieuwe kijk geeft op ons leven op aarde. De Amerikaanse arts Raymond A. Moody bestudeerde jarenlang het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring en voerde talloze gesprekken met onderzoekers en mensen die hij in zijn eigen praktijk behandelde. Daarnaast geeft hij in dit boek een overzicht van de research die naar dit intrigerende onderwerp is gedaan. Er zijn immers verschillende theorieën - theologische, medische en psychologische - die de BDE proberen te verklaren. Moody maakt duidelijk dat het onmogelijk is harde, verifieerbare wetenschappelijke conclusies te trekken over een voortbestaan na de dood, maar is er anderzijds van overtuigd dat mensen met een bijna-dood-ervaring wel degelijk een glimp hebben opgevangen van een geheel andere werkelijkheid, die evenveel bestaansrecht heeft als die waarin wij leven.
Recensie(s)
Doordat de laatste tientallen jaren de reanimatietechnieken sterk verbeterd zijn, kunnen meer klinisch doden 'teruggehaald' worden. Zij blijken heel indrukwekkende, prachtige ervaringen te hebben gehad in hun kritieke toestand, wat hun leven ingrijpend heeft veranderd en hun angst voor de dood heeft weggenomen. Deze Bijna Dood Ervaringen (BDE's) blijken over de gehele wereld gelijke kenmerken te hebben, zoals onderzoek de laatste tien jaar heeft uitgewezen. Moody is een van de pioniers op dit terrein. Zijn boek is een vervolg op 'Leven na dit leven' (a.i. 83-04-202-4), maar is geheel los daarvan te lezen. Hij behandelt de kenmerken, ervaringen, de verschillende onderzoeken, zoekt naar verklaringen, enz.; dit alles is geillustreerd met veel persoonlijke verslagen. Het is heel helder en vlot geschreven, waardoor het voor iedereen begrijpelijk is. Bruikbaar voor iedereen die ook maar iets met de dood te maken heeft of er angst voor heeft.

(NBD|Biblion recensie, K. Hamaker-Zondag.)

Bestellen


Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE suggesties