Bijna Dood - leven met bijna-doodervaringen

  • Bijna Dood - leven met bijna-doodervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Bijna Dood - leven met bijna-doodervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Bijna Dood - leven met bijna-doodervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Bijna Dood - leven met bijna-doodervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Bijna Dood - leven met bijna-doodervaringen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
Bijna Dood - leven met bijna-doodervaringen
Bijna Dood - leven met bijna-doodervaringen

Bijna Dood - leven met bijna-doodervaringen

Anja Opdebeeck

De schrijfster heeft haar proefschrift over de gevolgen van een bijna-doodervaring (BDE) gebruikt als basis voor dit boek. Daarin onderzoekt ze, in navolging van haar voorgangers, de ervaringen van BDE-ers en de impact van de ervaring op hun leven en de omgeving. In vergelijking met voorgaande studies schuilt de meerwaarde van haar onderzoek in de verheldering van het transformatie- en het verwerkingsproces van de BDE. Daarbij heeft de schrijfster haar wetenschappelijke onderzoeksmethode uitgebreid met een niet-wetenschappelijke onderzoek, omdat de impact van een BDE onmogelijk alleen op rationele factoren beoordeeld kan worden. Zij concludeert dat een dergeljike werkwijze ten opzichte van BDE en BDE-ers, niet alleen voor een onderzoeker, maar voor alle betrokken partijen een transformerende inspiratiebron kan worden. Een conscientieus en integer boek met in de appendix de adressen voor informatie en contactmogelijkheden in Vlaanderen en Nederland (ook met de schrijfster) en een (vermoedelijk) complete literatuurlijst van boeken en studies over dit onderwerp.

Bestellen


Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE suggesties