Nieuwe boeken over seksverslaving

  • Nieuwe boeken over seksverslaving - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over seksverslaving - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over seksverslaving - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over seksverslaving - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over seksverslaving - Praktijk Mental Balance

Seksverslaving is een obsessieve beleving van seksualiteit. Veelal is er sprake van seksverslaving als iemand geheel afhankelijk is van seksuele activiteiten en deze heel moeilijk kan loslaten. Belangrijke kenmerken van het verstoorde seksuele gedrag zijn hierbij: het is onbeheersbaar, het heeft ernstige neveneffecten en gaat voorbij aan risico's (bv. geslachtsziekten), het kent een progressief verloop met steeds ernstiger gevolgen zoals sterk wisselende gemoedstoestanden (diepe depressie - roes - katergevoel) en belangrijke taken/verantwoordelijkheden (gezin, werk, vrienden) worden verwaarloosd. Vooral cyberseksverslaving neemt hand over hand toe. Vroeger seksueel misbruik is soms ook een voedingsbron voor seksverslaving.
Seksverslaving leidt vaak tot ernstige psychische problemen. Deze problemen zijn veelal te helen d.m.v. hypnotherapie in combinatie met EMDR-therapie of integratieve psychotherapie.

Nieuwe boeken over seksverslaving...

Dr. Fons de Vries
Praktijk Mental Balance

15 oktober 2022