Hersengolffrequenties en hypnose

  • Hersengolffrequenties en hypnose - Praktijk Mental Balance
  • Hersengolffrequenties en hypnose - Praktijk Mental Balance
  • Hersengolffrequenties en hypnose - Praktijk Mental Balance
  • Hersengolffrequenties en hypnose - Praktijk Mental Balance
  • Hersengolffrequenties en hypnose - Praktijk Mental Balance

Onze hersenactiviteit kan gemeten worden in frequenties (aantal Hertz). Deze benadering geeft informatie over de hersenactiviteit  in relatie tot de biologische activiteit. De verschillende hersenactiviteit niveaus van kunnen worden uitgedrukt in hersengolf frequenties. Al in 1924 ontwikkelde Hans Berger een EEG apparaat, waarmee het mogelijk werd om hersengolven te meten. Het spectrum van hersengolven wordt onderverdeeld in zes verschillende niveaus:

Hoge Bèta of Gamma (30-60 Hz)

De Gammafrequenties zijn pas de laatste  15 jaar ontdekt. Ze representeren de hyperalerte staat. In deze staat kunnen we extreem veel informatie verwerken. Deze hoge frequentie lijkt van belang voor de integratie van alle hersenfuncties en mogelijk ook voor intellectuele en zingevingsfuncties.

Midden Bèta (15-30 Hz)

Midden Bètagolven staan voor het normale wakende alerte bewustzijn. Denk hierbij aan zintuiglijke waarneming, logische denken, besluitvorming en actieve visualisaties. Het is de range waarbij wij over het algemeen onze aandacht extern gericht hebben.

Lage Bèta (12-15 Hz)

Ook wel SMR of Sensory Motor Rythm genoemd. De staat van alerte ontspanning. Het speelt een rol bij de motoriek, lichaamsgevoel en reactiesnelheid.

Alfa (7-12 Hz)

De Alfastaat wordt meestal als bijzonder aangenaam ervaren. We zijn alert en tevens ontspannen. In deze staat kunnen we het meest efficiënt leren en het best informatie verwerken en opslaan. Hier beginnen we uit onze bron van creativiteit te putten, die net beneden ons bewustzijn ligt. Het is de poort naar de diepere niveaus van bewustzijn. Door de diepe ontspannenheid van de Alfafrequentie kunnen we optimaal gebruik maken van beide hersenhelften en tegelijkertijd  geconcentreerd met één ding bezig.

Thèta (4-7 Hz)

Diepe meditatieve staat en lichte slaap. Spontane innerlijke beelden, dromen, staten van behagen en slaperigheid. We zijn volledig ontspannen en bevinden ons tussen waken en slapen. Deze frequentie maakt ons zeer ontvankelijk voor creatieve ideeën, beelden, flarden van dromen en lang vergeten herinneringen.

Delta (0,5-4 Hz)

Diepe slaap; een staat van totale fysieke en mentale ontspanning. Het is schijnbaar een passieve toestand, maar niets is minder waar. In deze ‘rusttoestand’ draaien lichamelijke en mentale herstelprocessen op volle toeren.

Hypnose of trance

Hypnose is een bewustzijnstoestand die ook wel trance genoemd wordt met hersengolffrequenties tussen de  4 -15 Hertz (Thèta, Alfa en lage Bèta-status). Duidelijk mag zijn dat er dus sprake kan zijn van verschillende trance dieptes. De geschoolde hypnotherapeut (erkend door de zorgverzekeraars en dus geen hypnotiseur) is in staat de cliënt te begeleiden naar een trance diepte die het meest optimaal past bij de hulpvraag. Het is een misverstand om te denken dat een diepe trance het meest effectief is. Moderne hypnotherapie (indirecte hypnose) werkt vaak bewust met lichte trance om een poort tussen het bewuste en onderbewuste te creëren. Hierbij zijn de therapeutische resultaten (gericht op de oorzaken en niet op de symptomen), zeker op de langere termijn, het grootst.
Klassieke hypnotherapie (directe hypnose)  werkt meestal met diepe trance (Thèta-status) en is  goed toepasbaar bij bepaalde somatische klachten. In handen van hypnotiseurs (zonder psychologische en medische kennis) is het vaak een gevaarlijke trukendoos  met een autoritair karakter, gericht op symptoombestrijding. Deze symptoombestrijding, als deze al lukt, leidt bijna altijd tot terugval van de klachten of symptoomverschuiving (bv. een bepaalde fobie gaat na enige tijd over in een andere fobie).

Dr. Fons de Vries
Hypnotherapeut 

Praktijk Mental Balance
Hypnotherapie voor Amersfoort, Gooi e.o.

1 juni 2017