Ontwikkelingen in de Jungiaanse psychologie - Herinnering; een Jungiaans therapeut ontdekt vorige levens

  • Ontwikkelingen in de Jungiaanse psychologie - Herinnering; een Jungiaans therapeut ontdekt vorige levens - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
  • Ontwikkelingen in de Jungiaanse psychologie - Herinnering; een Jungiaans therapeut ontdekt vorige levens - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
  • Ontwikkelingen in de Jungiaanse psychologie - Herinnering; een Jungiaans therapeut ontdekt vorige levens - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
  • Ontwikkelingen in de Jungiaanse psychologie - Herinnering; een Jungiaans therapeut ontdekt vorige levens - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
  • Ontwikkelingen in de Jungiaanse psychologie - Herinnering; een Jungiaans therapeut ontdekt vorige levens - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
Ontwikkelingen in de Jungiaanse psychologie - Herinnering; een Jungiaans therapeut ontdekt vorige levens
Ontwikkelingen in de Jungiaanse psychologie - Herinnering; een Jungiaans therapeut ontdekt vorige levens

Ontwikkelingen in de Jungiaanse psychologie - Herinnering; een Jungiaans therapeut ontdekt vorige levens

Roger J. Woolger

Roger Woolger kwam na een opleiding psychologie in Oxford en een studie aan het C.G. Jung Institute in aanraking met de regressietherapie. Zeer sceptisch onderwierp hij zichzelf aan een experiment met deze therapie. Tot zijn verbazing kwamen herinneringen boven aan ervaringen die hijzelf had meegemaakt in een andere hoedanigheid en in andere omstandigheden. De echtheid van deze ervaring was niet aan twijfel onderhevig. Met een groep collega’s begon hij het fenomeen grondig te bestuderen in zowel praktisch als theoretisch opzicht. Langzaam maar zeker raakte hij overtuigd van de mogelijkheden die deze therapie biedt voor met name de psychotherapeutische doeleinden.
Opvallend is dat met het terugkeren naar een vorig leven de patiënten vaak snel de bronnen van hun blokkades, depressie of andere psychische problemen ontdekken. Dit betekent dan meteen de start van het genezingsproces. De oorzaken van problemen in het heden blijken heel vaak te liggen in de historie, in een vorig leven. Emotioneel heeft men soms iets niet afgemaakt, of er hebben tragedies plaatsgevonden die nooit zijn verwerkt. Voor Roger Woolger heeft de vorige-levenstherapie niet tot doel reïncarnatie te bewijzen. Het gaat hem met name om de doeltreffendheid in het opheffen van psychische problemen.

Bestellen


Regressie- & reïncarnatietherapie suggesties