Long COVID

  • Long COVID shop - Mental Balance
  • Long COVID shop - Mental Balance
  • Long COVID shop - Mental Balance
  • Long COVID shop - Mental Balance
  • Long COVID shop - Mental Balance
Long COVID

Hypnotherapie en polyvagaal therapie zijn geen tovermiddelen voor de genezing van Long COVID, maar beduidende klachtenvermindering lijkt wel tot de mogelijkheden te behoren. Hypnotherapie kan de immunogische weerstand tegen het virus verbeteren en polyvagaal therapie kan het - door het corona virus ontregelde autonome zenuwstelsel (inclusief de nervus vagus) - weer herstellen en de neurologische functies normaliseren.