Werken met het innerlijke kind - Gebruikmakend van de wijsheid van het kind