Boeken over voeding

  • Boeken over voeding shop - Mental Balance
  • Boeken over voeding shop - Mental Balance
  • Boeken over voeding shop - Mental Balance
  • Boeken over voeding shop - Mental Balance
  • Boeken over voeding shop - Mental Balance
Boeken over voeding

De media overspoelen ons met artikelen over heilzame of juist schadelijke effecten van voeding. Die zogenaamd gunstige effecten zijn vaak niet gebaseerd op objectieve wetenschap en de veronderstelde nadelige effecten ook niet. Zo ontnemen hypes het zicht op wat voeding écht voor invloed heeft op de gezondheid. De voedingswetenschap moet ook heel vaak het antwoord schuldig blijven. Populaire boeken over voeding zijn vaak gezonder voor de portemonnee van de auteur dan voor de lezers. Exacte objectieve informatie over voeding blijft complex. In deze categorie Voeding wordt getracht boeken te presenteren, die aansluiten bij de laatste stand van wetenschap. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel inzichten over voeding nog steeds aan verandering onderhevig zijn.

Dr. Fons de Vries