Overdracht en tegenoverdracht

  • Overdracht en tegenoverdracht - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Overdracht en tegenoverdracht - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Overdracht en tegenoverdracht - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Overdracht en tegenoverdracht - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Overdracht en tegenoverdracht - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
Overdracht en tegenoverdracht
Overdracht en tegenoverdracht

Overdracht en tegenoverdracht

Fee van Delft

Overdracht en tegenoverdracht 6e druk is een boek van Fee van Delft uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers. ISBN 9789462364578

In dit boek worden de begrippen overdracht en tegenoverdracht, oorspronkelijk ontwikkeld door Freud, vertaald naar het alledaagse leven en naar de beroepspraktijk van begeleiders van cliënten. Onder overdracht wordt verstaan het onbewust overdragen van oude gevoelens naar elkaar en in het bijzonder van de cliënt op de autoriteit, hulpverlener of begeleider. Tegenoverdracht is het onbewust overdragen van oude gevoelens van de autoriteit, hulpverlener of begeleider op de cliënt. Bij overdracht en tegenoverdracht wordt onbewust een gevoel van verwachting van hoe de ander naar jou kijkt geprojecteerd, wat effect heeft op jouw ervaring van die ander. De kans bestaat dat je daarmee naast de werkelijkheid zit. Hier ligt dus een potentiële bron van miscommunicatie: het zou een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de communicatie en op het professionele begeleidingsproces.

In dit boek worden eerst de begrippen uitgewerkt vanuit verschillende theoretische benaderingen zoals de psychoanalytische benadering en de transactionele analyse. Daarna volgen enkele hoofdstukken die de vertaalslag maken naar de beroepspraktijk en mogelijk herkenbaar zijn voor hulpverleners en begeleiders. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin aandacht wordt besteed aan het professioneel omgaan met overdracht en tegenoverdracht in de praktijk.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk
In deze zesde druk zijn achterin het boek, per hoofdstuk, verdiepingsvragen en praktijkvoorbeelden met vragen opgenomen.
Doelgroep
Het boek kan worden gebruikt in onderwijsinstellingen die opleiden tot beroepen binnen welzijn en gezondheidszorg. Het boek kan een bijdrage leveren aan de professionele vaardigheden van leerkrachten, trainers, coaches, persoonlijk begeleiders en medewerkers binnen de psychosociale hulpverlening.

Bestellen


Boeken over psychosociale therapie suggesties