Depot antipsychotica - een multidisciplinaire benadering

 • Depot antipsychotica - een multidisciplinaire benadering - Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
 • Depot antipsychotica - een multidisciplinaire benadering - Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
 • Depot antipsychotica - een multidisciplinaire benadering - Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
 • Depot antipsychotica - een multidisciplinaire benadering - Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
 • Depot antipsychotica - een multidisciplinaire benadering - Boeken over psychofarmaca shop - Mental Balance
Depot antipsychotica - een multidisciplinaire benadering
Depot antipsychotica - een multidisciplinaire benadering

Depot antipsychotica - een multidisciplinaire benadering

A.E.G.M. van der Moolen

Depot antipsychotica 1e druk is een boek van A.E.G.M. van der Moolen uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023252146

Er is de laatste jaren sprake van een sterke toename van de kennis over antipsychotica in het algemeen en depot antipsychotica in het bijzonder. Mits zorgvuldig toegepast behoren deze geneesmiddelen tot de meest effectieve van dit moment: bij ongeveer tachtig procent van de pati nten wordt een sterke symptomatische verbetering verkregen bij angst, opwinding, agressie, verwardheid, wanen en hallucinaties. In deze uitgave worden alle onderwerpen besproken die relevant zijn voor de keuze en de toepassing van depot antipsychotica: een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste wetenschappelijke inzichten, informatie over de opzet en praktische uitvoering van de verstrekking en tips voor de dagelijkse praktijk. De uitgave opent met een historisch overzicht van de ontwikkelingen, toegespitst op de in Nederland verkrijgbare varianten. Een vertaalslag van farmacologische eigenschappen naar klinische toepassing geeft inzicht in de mogelijkheden voor het zorgvuldig instellen op depot antipsychotica en het wisselen van medicatie. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het traject van psycho-educatie, waarbij naast de specifieke informatie ook communicatiestrategie n aan de orde komen. Het boek sluit af met een praktisch ondersteunend hoofdstuk waarin de toedieningstechnieken, de organisatie van de zorg en het evalueren met behulp van de RAP-vragenlijst aan de orde komen. Depot antipsychotica, een multidisciplinaire benadering is primair bestemd voor artsen, verpleegkundig specialisten, SPV-ers, psychologen, apothekers en huisartsen, maar is zeker ook geschikt voor praktijkondersteuner huisartsen (POH) werkzaam voor de geestelijke gezondheidszorg.

Bestellen


Boeken over psychofarmaca suggesties