Wandelen In Mijn Hoofd - Oplossingsgerichte hypnotherapie

  • Wandelen In Mijn Hoofd - Oplossingsgerichte hypnotherapie - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
  • Wandelen In Mijn Hoofd - Oplossingsgerichte hypnotherapie - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
  • Wandelen In Mijn Hoofd - Oplossingsgerichte hypnotherapie - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
  • Wandelen In Mijn Hoofd - Oplossingsgerichte hypnotherapie - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
  • Wandelen In Mijn Hoofd - Oplossingsgerichte hypnotherapie - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
Wandelen In Mijn Hoofd - Oplossingsgerichte hypnotherapie
Wandelen In Mijn Hoofd - Oplossingsgerichte hypnotherapie

Wandelen In Mijn Hoofd - Oplossingsgerichte hypnotherapie

A. Breda

Hypnose heeft een lange en bevochten geschiedenis. Recent onderzoek wijst uit dat er bij hypnose wel degelijk een psychologische toestand met specifieke neurologische eigenschappen optreedt, die een patiënt ontvankelijker maakt voor therapie.
Een interdisciplinair thema van hulpverleners verzamelden een aantal hypnosetechnieken om er een werkinstrument van te maken voor therapeuten. Deze technieken kaderen in het systeemdenken enerzijds en het oplossingsgericht werken anderzijds en zijn erop gericht de cliënt zelf oplossingsmodellen voor zijn probleem te laten verwerven.
Elke techniek wordt zeer concreet via een casus uitgelegd, met indicaties en tegenindicaties. Ook werd een duidelijk theoretisch kader uitgewerkt. OPLOSSINGSGERICHTE HYPNOTHERAPIE vindt zijn oorsprong in het Brugse model voor kortdurende therapie.
Recensie(s)
Deze verzameling van zeventien hypnosetechnieken werd geschreven door acht auteurs die een opleiding volgden aan het Korzybski-instituut in Brugge. Het model dat zij voorstaan, is dat van een kortdurende therapie die kadert in het systeemdenken en het oplossingsgericht werken. De patient zoekt daarbij zelf naar een oplossing. In tegenstelling tot de gedragstherapieen, met intakegesprekken die een grondige functionele analyse omvatten van de klachten, propageert het Brugs model dat de analyse van het probleem en het uitdiepen van het hoe en waarom irrelevant zijn. Na de theoretische inleiding, waarin vooral de Ericksoniaanse hypnose wordt uiteengezet, volgen grondige besprekingen van de technieken, die voor een groot deel gebaseerd zijn op cooperatief gericht taalgebruik. Elke techniek wordt uitgelegd met een casus, met indicaties en tegenindicaties, en de teksten worden verlucht met een aantal paginagrote illustraties. Achteraan volgen enkele praktische bijlagen en een bibliografie. Door de concrete uitwerking en de overzichtelijke lay-out is dit zeker een geschikt instrument voor therapeuten. Zeer kleine letter.

Redactie Vlabin-VBC

Bestellen


Boeken over hypnotherapie en hypnose suggesties