Van communicatie naar hypnose

  • Van communicatie naar hypnose - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
  • Van communicatie naar hypnose - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
  • Van communicatie naar hypnose - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
  • Van communicatie naar hypnose - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
  • Van communicatie naar hypnose - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
Van communicatie naar hypnose
Van communicatie naar hypnose

Van communicatie naar hypnose

Theo Hoenderdos

Veel boeken over communicatie in de hypnotherapie zijn geschreven voor ervaren therapeuten. Ze veronderstellen vaardigheden bekend waarover de therapeut in wording nog talloze vragen heeft. Dit werk - in tegenstelling tot een grote hoeveelheid oorspronkelijk Amerikaanse literatuur door een Nederlandse auteur op de Nederlandse situatie toegespitst - doet een boekje open over technieken die veelal alleen mondeling worden overgedragen.
De schrijver gaat dieper in op een aantal verbale en nonverbale elementen in onze communicatie. Vanuit een beter begrip van onze bewuste en minder bewuste communicatiepatronen is het een logische stap over te gaan naar een systematische uiteenrafeling van de hypnotische situatie. Hierdoor wordt duidelijk dat de hypnotische situatie veel meer reële begrippen in zich bergt dan de oude magiërs ons wilden doen geloven.
Door de didactische benadering van de gebieden 'communicatie' en 'hypnotherapie' is een degelijk studieboek ontstaan. Stap voor stap worden de kernpunten in de samenwerking tussen hypnotherapeut en cliënt belicht. Het boek gaat verder dan een algemeen beschrijvende houding ten opzichte van de hypnotherapie en geeft expliciet de te volgen strategie en de mogelijke alternatieven.
Een efficiënt boek voor de beginnende therapeut die zich bovenal afvraagt: Hoe zal ik dit aanpakken? Hoe help ik mijn cliënt in een goede hypnose en welke therapeutische interventies kies ik daarbij?
Een lezenswaardige steun in de rug voor iedereen die te maken heeft met communicatie en therapie.

Theo Hoenderdos heeft een jarenlange ervaring als hypnotherapeut en als docent communicatietechnieken en hypnotherapie.
Recensie(s)
Een voor een beginnende (psycho)therapeut geschreven handleiding voor hypnose en 'communicatie'. De basis is de theorie van neurolinguïstisch programmeren (NLP). NLP richt zich vooral op de wijze waarop mensen ervaren: visueel, auditief of kinesthetisch. Via observaties van oogbewegingen, spraak, woordkeus etc. krijgt de therapeut inzicht hierin. Hierover gaan de eerste hoofdstukken. Vervolgens worden hypnotische technieken beschreven en wordt uitgelegd hoe ze toe te passen. Een manco van NLP is dat men grote moeite heeft om duidelijk te maken wat het is. Deze auteur is vrij helder in zijn beschrijvingen. Voor beginnende therapeuten lijkt het mij niettemin vrij lastig toe te passen. De auteur is docent en hypnotherapeut. Bevat een verklarende woordenlijst en een bibliografie.
(Biblion recensie, Drs. S.J. Dijkstra.)

Bestellen


Boeken over hypnotherapie en hypnose suggesties