Handboek EMDR - een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma

  • Handboek EMDR - een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
  • Handboek EMDR - een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
  • Handboek EMDR - een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
  • Handboek EMDR - een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
  • Handboek EMDR - een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
Handboek EMDR - een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma
Handboek EMDR - een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma

Handboek EMDR - een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma

A. de Jongh

Handboek EMDR 6e druk is een boek van Ad de Jongh uitgegeven bij Pearson Benelux B.V.. ISBN 9789026522574

In 2003 verscheen het Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Hierin wordt gedetailleerd en stapsgewijs beschreven hoe het basisprotocol van Eye Movement Desensitization and Reprocessing, oftewel EMDR, in de praktijk moet worden uitgevoerd. Het Handboek EMDR is dan ook het leerboek bij de EMDR basistrainingen die door de Vereniging EMDR Nederland worden erkend. Wat in het handboek ontbreekt is informatie over de behandeling van lastige problematiek en ernstig beschadigde patiënten.

Het Praktijkboek EMDR voorziet in deze lacune. Het is daarmee het boek waarmee de vele toepassingsmogelijkheden van deze methode op heldere wijze worden beschreven. Een aantal experts is gevraagd hun ervaringen met EMDR bij een specifieke doelgroep of stoornis (onder anderen kinderen, patiënten met eetstoornissen, complexe traumagerelateerde stoornissen of ernstige persoonlijkheidspathologie) te beschrijven. De nadruk ligt daarbij op de praktijk.

Om deze bijdragen van een kader te voorzien wordt allereerst uitgebreid stilgestaan bij de voor EMDR kenmerkende wijze van conceptualiseren van klachten, het identificeren van de juiste targets en de daaruit voortvloeiende behandeling. Daaropvolgend wordt uitgelegd op welke wijze specifieke en specialistische interventies (bijvoorbeeld Resource Development and Installation (RDI) en Cognitive interweaves) kunnen worden ingezet. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van heldere protocollen, opmerkelijke casuïstiek en verduidelijkende stukjes dialoog. Het boek is daarmee een must voor iedere behandelaar in de GGZ die de volledige reikwijdte van EMDR wil leren gebruiken.

Bestellen


Boeken over EMDR suggesties