EMDR en dissociatie - De progressieve benadering

  • EMDR en dissociatie - De progressieve benadering - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
  • EMDR en dissociatie - De progressieve benadering - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
  • EMDR en dissociatie - De progressieve benadering - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
  • EMDR en dissociatie - De progressieve benadering - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
  • EMDR en dissociatie - De progressieve benadering - Boeken over EMDR shop - Mental Balance
EMDR en dissociatie - De progressieve benadering
EMDR en dissociatie - De progressieve benadering

EMDR en dissociatie - De progressieve benadering

Anabel Gonzalez

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is ontwikkeld als behandeling voor posttraumatische stressstoornissen ontstaan na enkelvoudig trauma, zoals ongelukken of (natuur)rampen. De fasen van het EMDR-protocol zijn dan relatief eenvoudig te doorlopen. Bij de toepassing van EMDR bij cliënten met complex (vroegkinderlijk) trauma ontstaan echter vaak moeilijkheden met de standaard EMDR-procedures. Toch is gebleken dat ook deze groep veel baat kan hebben bij een behandeling met EMDR.
Dit boek geeft basisinformatie over complex trauma, dissociatieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en andere diagnosen binnen de categorie ernstige traumatisering. Beschreven wordt hoe EMDR in de behandeling kan worden geïntegreerd en welke variaties op de traditionele aanpak van EMDR nuttig kunnen zijn. Hierbij worden relevante begrippen uit de gehechtheidstheorie en recente bevindingen uit onderzoek naar de ontwikkeling van de hersenen samengebracht, waardoor een omvattend model ontstaat dat als leidraad kan dienen voor het toepassen van EMDR bij complex trauma.
Anabel Gonzalez is werkzaam als psychiater en psychotherapeut in de ggz en heeft daarnaast een eigen praktijk. Ze is vicevoorzitter van de Spaanse EMDR-vereniging en bestuurslid van de European Society for Trauma and Dissociation. Ze is verbonden aan het centrum voor ernstige psychiatrische stoornissen van het ziekenhuis van de Universiteit van Coruña en geeft internationaal les in het gebruik van EMDR bij dissociatieve stoornissen.
Dolores Mosquera is psycholoog en psychotherapeut. Ze is directeur van het Institute for the Study of Trauma and Personality Disorders, een particuliere instelling waar ze ernstig getraumatiseerde cliënten al vele jaren behandelt met EMDR. Ze heeft een aantal boeken en artikelen gepubliceerd over persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en dissociatie en staat bekend als een expert in dit vakgebied.

Bestellen


Boeken over EMDR suggesties