Waar was de patiënt? - omgang met mensen met een bijna-doodervaring in de hulpverlening

  • Waar was de patiënt? - omgang met mensen met een bijna-doodervaring in de hulpverlening - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Waar was de patiënt? - omgang met mensen met een bijna-doodervaring in de hulpverlening - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Waar was de patiënt? - omgang met mensen met een bijna-doodervaring in de hulpverlening - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Waar was de patiënt? - omgang met mensen met een bijna-doodervaring in de hulpverlening - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Waar was de patiënt? - omgang met mensen met een bijna-doodervaring in de hulpverlening - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
Waar was de patiënt? - omgang met mensen met een bijna-doodervaring in de hulpverlening
Waar was de patiënt? - omgang met mensen met een bijna-doodervaring in de hulpverlening

Waar was de patiënt? - omgang met mensen met een bijna-doodervaring in de hulpverlening

B. van Schuijlenburg

Waar was de patiënt?

Bijna -doodervaringen en sterfbedvisioenen zijn van alle tijden, culturen, leeftijden en godsdiensten. Zij doen zich voor in levensbedreigende situaties en kunnen hulpverleners soms in grote verlegenheid brengen door onbekendheid met de belevingswereld van de patiënt in die toestand. Door kennis te nemen van deze belevingswereld zullen hulpverleners in en buiten de gezondheidszorg zich minder overrompeld voelen en daardoor beter kunnen reageren bijeen onverwachte confrontatie met een stervende die een visioen heeft of met iemand die een bijna -doodervaring heeft gehad tijdens een medisch kritieke toestand als de klinische dood. Speciale aandacht wordt gevraagd voor kinderen met een bijna -doodervaring omdat de eerste reacties van de omgeving bepalend kunnen zijn voor de verwerking ervan in de verdere ontwikkeling naar volwassenheid.
Recensie(s)
Over de auteur is uit de tekst op te maken dat hij als hulpverlener verbonden is aan de stichting Merkawah, die actief is inzake onderzoek en hulpverlening in verband met Bijna Dood Ervaringen. Het boekje is een goed geïnformeerd, helder en zakelijk geschreven overzicht van wat bekend is inzake de klinische dood, zoals het ook wel wordt genoemd. Het beschrijft de beleving van de BDE (zoals de gangbare afkorting is), de terugkeer van de bijna-dood-staat naar het gewone leven, de beroephouding die hulpverleners dienen te volgen en besluit met een hoofdstuk over bezinning op de BDE en een nabeschouwing; tips voor hulpverleners, informatie over de organisatie(s) op dit gebied en een goede literatuurlijst sluiten het boekje af. Inhoud en stijl zijn zo eenvoudig als bij dit onderwerp mogelijk is, nergens speculatief of sensationeel; het boekje is zonder voorkennis goed leesbaar voor iedere serieus geïnteresseerde.
(Biblion recensie, H.S. Verbrugh.)

Bestellen


Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE suggesties