De (bijna-)dood ontrafeld

  • De (bijna-)dood ontrafeld - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • De (bijna-)dood ontrafeld - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • De (bijna-)dood ontrafeld - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • De (bijna-)dood ontrafeld - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • De (bijna-)dood ontrafeld - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
De (bijna-)dood ontrafeld
De (bijna-)dood ontrafeld

De (bijna-)dood ontrafeld

Maureen Venselaar

De (bijna-)dood ontrafeld geeft een geheel nieuwe, samenhangende visie op de (bijna-)dood. De bijna-doodervaring dient als uitgangspunt voor de ontrafeling van het leven na de dood en licht een tipje van de sluier op van wat ieder van ons te wachten staat op het moment dat wij "heengaan": we zullen geleidelijk de grenzen van ruimte en tijd achter ons laten en ervaren dat we een verruimd bewustzijn hebben. De Fibonacci-code geeft hierbij spectaculaire inzichten en draagt bij aan de verklaring van bekende kenmerken van de bijna-doodervaring zoals het zien van kleuren en van licht aan het einde van de tunnel, en van onbekende kenmerken zoals het zien van een immense "zandloper". In totaal worden er tien kenmerken van de bijna-doodervaring voor het eerst beschreven. Deze zijn gebaseerd op de bestudering van honderden ervaringsverhalen. Dit boek neemt uniek stelling in de (controversiële) discussie in hoeverre de bijna-doodervaring neurologisch of bovennatuurlijk te verklaren is. Drs. Maureen Venselaar is achttien jaar geestelijk verzorgster geweest. In haar werk kwam zij in aanraking met vragen rondom leven en dood en met bijzondere ervaringen zoals de (bijna-)dood. Vanuit deze praktijk is zij haar tienjarige literatuurstudie naar de (bijna-)dood begonnen. Zij geeft regelmatig lezingen.
Recensie(s)
In dit omvangrijke boek doet de auteur een moedige poging om op wetenschappelijke wijze aan te tonen wat er met de mens gebeurt na de dood. De ervaringen van mensen die een BDE (bijna-doodervaring) hebben meegemaakt staan daarbij model. Deze zijn zowel door de auteur zelf opgetekend als verzameld uit andere boeken over de BDE. Het wetenschappelijk onderzoek is vooral gedaan met behulp van kennis over de astrofysica en natuurkunde. De werking van energie in de vorm van fotonen, de Fibonacci-code en zwarte en witte gaten in het universum staan daarbij centraal. Maar op de voor de mens meest wezenlijke punten (het ervaren van oneindige liefde na de dood) geeft de wetenschap echter geen verklaring. Voortbestaan na de dood in een andere vorm en ruimte wordt 'aangetoond', maar contact met levende mensen zou alleen mogelijk zijn in crisissituaties. Het bestaan van mediumschap is immers nooit wetenschappelijk bewezen. Spiritualiteit en wetenschap botsen daarom ook in dit boek. Met enorme woorden- en notenlijst, informatiebronnen, trefwoordenregister en een katern kleurenfoto's waarin de BDE wordt verbeeld.

F. van Soelen

Bestellen


Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE suggesties