Vergoedingen van reïncarnatietherapie in 2019

  • Vergoedingen van reïncarnatietherapie in 2019 - Praktijk Mental Balance
  • Vergoedingen van reïncarnatietherapie in 2019 - Praktijk Mental Balance
  • Vergoedingen van reïncarnatietherapie in 2019 - Praktijk Mental Balance
  • Vergoedingen van reïncarnatietherapie in 2019 - Praktijk Mental Balance
  • Vergoedingen van reïncarnatietherapie in 2019 - Praktijk Mental Balance

Reïncarnatietherapie wordt in 2019 niet meer vergoed door Zorgverzekeraar CZ. Deze keuze is gemaakt vanuit kostenbesparing. Grote Zorgverzekeraars die in 2019 nog wel reïncarnatietherapie vergoeden zijn: Aevitae, Avéro Achmea, FBTO, OZF en Zilveren Kruis.
Een overzicht voor vergoedingen van reïncarnatietherapie vindt u op:

zorgwijzer.nl/vergoeding/reincarnatietherapie

Reïncarnatietherapie, een therapievorm waarbij gewerkt wordt met trance, is een onderdeel van regressietherapie. Het is het toepassen van regressie naar situaties vóór de eenwording van ziel en lichaam. In feite is een reïncarnatiesessie een regressiesessie die niet alleen betrekking heeft op het huidige leven. Hierbij kan gericht op een vorig leven of tussenbestaan worden afgekoerst als dit strookt met de levensvisie van de cliënt, echter het is ook mogelijk dat ongeacht de visie, een regressie hiertoe spontaan aanleiding geeft. In onze boeken shop vindt u verdere interessante informatie over reïncarnatie en reïncarnatietherapie.

Vanuit therapeutisch oogpunt is het niet van belang of de cliënt in reïncarnatie gelooft als een vaststaand feit. Ongeacht of men reïncarnatie als realiteit, mogelijkheid of metaforen uit het onbewuste beschouwt, feit blijft dat spontane of gerichte reïncarnatie-ervaringen psychische blokkades kunnen opheffen (o.a.onderzoek psychiater Woolger, 1988). Roger Woolger, hoogleraar psychotherapie en psychiatrie, deed systematisch onderzoek naar reïncarnatietherapie als criticaster van deze therapievorm. Zijn onderzoek leerde hem uiteindelijk dat reïncarnatietherapie als vorm van regressietherapie veelal oude psychische trauma's en onverwerkte ervaringen uit het verleden effectief kan helen. Hij werd een pleitbezorger voor reïncarnatietherapie en doet nog steeds onderzoek hiernaar.

In mijn opleiding hypnotherapie bij de Academie Hypnos, als erkend hypnotherapeut, is reïncarnatietherapie geïntegreerd in regressietherapie. Hierbij wordt gewerkt met trancetechnieken uit de moderne hypnotherapie. Hierbij wordt gewerkt met methoden die zijn ontwikkeld door de Amerikaanse psychiater Milton Erickson. Ericksoniaanse hypnotherapie werkt met lichte trance, waarbij men zowel op bewust als onbewust niveau, regressietherapie ondergaat; in feite wordt een connectie tussen het bewuste en onbewuste gecreëerd. Door mijn erkenning door de beroepsverenigingen NBVH en RBCZ vergoeden bijna alle Zorgverzekeraars mijn therapie.

Voor overzichten van vergoedingen zie:

 zorgwijzer.nl/vergoeding/regressietherapie

zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie

U kunt mij ook bellen voor verdere informatie: 033 – 470.23.21.

Dr. Fons de Vries
Praktijk Mental Balance
 

1 november 2018