Gratis boek over partnerkeuze problemen

  • Gratis boek over partnerkeuze problemen - Praktijk Mental Balance
  • Gratis boek over partnerkeuze problemen - Praktijk Mental Balance
  • Gratis boek over partnerkeuze problemen - Praktijk Mental Balance
  • Gratis boek over partnerkeuze problemen - Praktijk Mental Balance
  • Gratis boek over partnerkeuze problemen - Praktijk Mental Balance

In deze studie laat  hypnotherapie licht schijnen op partnerkeuzeproblemen. Om dit te onderzoeken werd de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Kan opsporing en verwerking van onverwerkte conflicten en trauma’s uit de jeugd door middel van hypnotherapie een zinvolle bijdrage leveren aan een juiste partnerkeuze?

De biologische en psychologische factoren die een rol spelen bij de partnervorming tussen mannen en vrouwen, bezien vanuit verschillende disciplines, werden bekeken.

Vervolgens werd onderzocht de ontstaansgeschiedenis van foute partnerkeuzes, die veelal te vinden is in de onverwerkte gevoelsproblematiek uit de vroege jeugd.

Voor de lezer die onbekend is met hypnotherapie wordt kort uiteengezet wat moderne hypnotherapie behelst.

Een behandelplan werd ontwikkeld om mensen met partnerkeuzeproblemen tot een betere partnerkeuze te laten komen.

Als bezoeker van deze website kunt u dit E-book gratis downloaden zonder enige verplichting.

7 februari 2024