Directe hypnose: het fast food van de hypnotherapie

  • Directe hypnose: het fast food van de hypnotherapie - Praktijk Mental Balance
  • Directe hypnose: het fast food van de hypnotherapie - Praktijk Mental Balance
  • Directe hypnose: het fast food van de hypnotherapie - Praktijk Mental Balance
  • Directe hypnose: het fast food van de hypnotherapie - Praktijk Mental Balance
  • Directe hypnose: het fast food van de hypnotherapie - Praktijk Mental Balance

Directe hypnose heeft vaak een slechte naam onder therapeuten en het wordt de hemel  in geprezen door hypnotiseurs en dubieuze lieden, die zichzelf  tot therapeut of wonderdokter hebben gebombardeerd. Hoe komt dat?

Allereerst wat is hypnose. Hypnose is een naar binnen gerichte aandacht, waarbij contact wordt gemaakt met het onbewuste deel van de geest. In het zogenaamde onbewuste deel van de geest is allerlei informatie opgeslagen, die een mens tijdens zijn leven tot zich neemt. Toegang tot het onbewuste is vaak beperkt mogelijk vanuit een bewuste staat van zijn; zeg maar de geestestoestand als u met de dingen van alle dag bezig bent. In uw slaap maakt u vaak via dromen meer contact met het onbewuste. Hypnose bestaat uit een scala van technieken om contact te maken met het onbewuste. In het onbewuste liggen veel (ongebruikte) hulpbronnen, maar ook grote en kleine problemen in de vorm van: angsten, fobieën, trauma’s, blokkades en andere hulpvragen die om een antwoord vragen. Als deze hulpvragen lange tijd onbeantwoord blijven dan zoeken ze een uitweg naar het bewuste deel van het brein in de vorm van psychische of lichamelijke klachten.

Bij directe hypnose probeert een hypnotiseur of ‘therapeut’, naar eigen inzicht, door directe suggesties  het onbewuste te herprogrammeren. Het is een verouderde vorm van hypnotherapie uit de 19e eeuw, die zich kenmerkt door een snelle symptoomgerichte gerichte werkwijze. Niet de onderliggende oorzaak wordt onderzocht, maar alleen de klachten. Directe hypnose is inderdaad snel, want u hoeft vaak niet of nauwelijks iets over uw verleden te vertellen. Het heeft een autoritair karakter ( de ‘therapeut’ weet direct wat u mankeert en hoe dat opgelost gaat worden), u hoeft alleen maar te luisteren naar wat de ‘therapeut’ u aan directe, autoritaire suggesties gaat geven.

De psychiater Milton Erikson heeft in de jaren 60 van de vorige eeuw, de directe hypnose uit de kermissfeer gehaald door het te transformeren tot een serieuze vorm van psychotherapie: de indirecte hypnose. Indirecte hypnose werkt bewust met lichtere trance dan bij directe hypnose om contact tussen cliënt en therapeut mogelijk te maken. Die lichtere trance waarbij de cliënt controle over zichzelf houdt is op de langere termijn effectiever, omdat niet de symptomen maar de oorzaken worden onderzocht en behandeld.

Samenvattend kunnen we zeggen:

Directe hypnose is: snel, diep, klassiek, autoritair/directief (de ‘therapeut weet wat goed voor je is en programmeert je onbewuste), controleverlies cliënt, symptoomgericht, soms snelle resultaten, die meestal niet blijvend zijn, waarbij oude klachten terugkeren of transformeren in andere klachten (symptoomverschuiving) en vaak onveilig in handen van laag opgeleide ‘therapeuten’.

Indirecte hypnose: redelijk snel, modern, volgend / permissief (de therapeut is een navigator om de cliënt in het onbewuste te begeleiden, waarbij de klachten en hulpbronnen met elkaar in contact worden gebracht; de oplossing ligt in de cliënt waarbij de therapeut het proces op gang brengt en katalyseert), causaal (probleemoplossend en niet symptoom gericht), veilig met blijvende resultaten.

Toch zijn er ook therapieën waarbij directe en indirecte hypnotherapie heel goed combineerbaar zijn. Ik zal hier later een artikel aan wijden; PDS-therapie voor Prikkelbare Darm syndroom (PDS) is hier een voorbeeld van. Dit vraag wel veel kennis en vaardigheden van de therapeut, die u alleen bij de erkende hypnotherapeut vindt en die door de Zorgverzekeraar (gedeeltelijk) wordt vergoed. Als een therapeut niet door een Zorgverzekeraar wordt vergoed dan is daar een reden voor, die u zelf wel kunt bedenken.

Dr. Fons de Vries
Hypnotherapeut


Mental Balance: praktijk voor directe en indirecte hypnotherapie / integratieve psychotherapie

Hypnotherapie Praktijk voor Amersfoort, Utrecht, Gooi e.o.

 

24 december 2016