Coronavirus en (hypno)therapie

 • Coronavirus en (hypno)therapie - Praktijk Mental Balance
 • Coronavirus en (hypno)therapie - Praktijk Mental Balance
 • Coronavirus en (hypno)therapie - Praktijk Mental Balance
 • Coronavirus en (hypno)therapie - Praktijk Mental Balance
 • Coronavirus en (hypno)therapie - Praktijk Mental Balance

Mondkapjes en gelaatsschermen tegen corona nu direct leverbaaar...

Praktijk Mental Balance blijft op dit moment open voor mensen die geen verkoudheids- of grieperige klachten vertonen. Ook als ik zelf koorts en grieperige klachten zou vertonen zeg ik afspraken acuut af.

Ik hanteer hierbij de RIVM-richtlijnen:

De belangrijkste maatregelen die ik als therapeut neem  en ook van u als cliënt verwacht zijn:

 • We wassen onze handen geregeld
 • U niest of hoest in principe niet en in het uiterste geval in uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • We schudden geen handen
 • Blijf thuis als u ‘verkoudheids’ klachten krijgt.
 • We houden ruim 3 meter afstand in mijn praktijk tijdens de sessies (dubbele van de officiële richtlijn)
 • Voor elke sessie maak ik deurknoppen en stoel schoon met desinfectantia
 • Indien van toepassing gebruikt u liefst een eigen ballpoint of u krijgt van mij een metalen pen, die vooraf is gedesinfecteerd

Mocht u onzeker zijn over uw actuele gezondheidstoestand of in een risicogroep vallen, zoals:

 ouder dan 70 jaar, afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen, diabetes mellitus, ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie, of verminderde weerstand tegen infecties door: medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is en bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten

dan is een sessie ter plekke ongewenst.

(Hypno)therapie kan COVID-19, besmetting door het coronavirus, niet voorkomen.

Wel mogen we zeggen, dat tijdens de Corona-crisis (mentale) weerstand belangrijker is dan ooit. Als u zelf (lichte) infectieverschijnselen vertoont is een face-to-face therapiesessie geen optie. Ik bied hiervoor een zinvol alternatief: video call therapiesessies via bv. Skype; dit kan dus gemakkelijk vanuit het hele land. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

 Mentaal welbevinden, dat vaak onder druk staat in deze onzekere tijden, wordt door therapie  wel degelijk bevorderd, waardoor het immunologisch systeem in belangrijke mate wordt gestimuleerd.
Lichaam en geest vormen een eenheid. 

Als u vragen hebt bel mij dan gerust: 033 - 470.23.21.

Persbericht hypnotherapie: coronacrisis...

Boeken over het coronavirus...

Dr. Fons de Vries
Praktijk Mental Balance
Amersfoort

Online bestellen Coronasneltest...

Corona sneltest (Covid-19 zelftest)
Amersfoort (Utrecht)

Verdere informatie over corona...

Medische mondkapjes... 

Niet-medische mondkapjes...

Virus- en bacterie-luchtreinigers...

27 maart 2020