Handboek reincarnatietherapie

  • Handboek reincarnatietherapie - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
  • Handboek reincarnatietherapie - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
  • Handboek reincarnatietherapie - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
  • Handboek reincarnatietherapie - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
  • Handboek reincarnatietherapie - Regressie- & reïncarnatietherapie shop - Mental Balance
Handboek reincarnatietherapie
Handboek reincarnatietherapie

Handboek reincarnatietherapie

Ronald van der Maesen

Dit handboek is geschreven op basis van 25 jaar ervaring, opleiding en onderzoek in binnen- en buitenland en wil werkers in de geestelijke gezondheidszorg een uitbreiding van hun behandelingsinstrumentarium aanreiken. De internationaal bekende schrijvers (Van der Maesen is psycholoog die promoveert op reincarnatietherapie en Bontenbal was o.a. oprichter van de School voor Reincarnatietherapie Nederland) constateren een discrepantie tussen de zorgvraag en het zorgaanbod; deze laatste sluit niet aan op de spirituele kant van de client. Ze bepleiten een open attitude om zorg op maat te kunnen leveren. In deel 1 wordt beschreven wat de plaats van reincarnatietherapie in de geestelijke gezondheidszorg zou kunnen zijn (waarbij kritisch wordt gekeken naar de hedendaagse psychotherapie); deel 2 introduceert het holografisch model om te werken met reincarnatietherapie en in deel 3 beschrijven de auteurs de resultaten van vier grote onderzoeken naar het effect van de therapie. Een gedegen handboek over een controversieel onderwerp binnen de wetenschappelijke wereld, waarvan een ieder die werkt in de geestelijke gezondheidszorg (zowel allopathisch als alternatief) kennis zou moeten nemen. Gedrukt in een kleine letter in twee kolommen; zeer uitgebreide literatuuropgave en een zakenregister.

Redactie

Bestellen


Regressie- & reïncarnatietherapie suggesties