God, Religie En Ons Brein

  • God, Religie En Ons Brein - Boeken over spiritualiteit shop - Mental Balance
  • God, Religie En Ons Brein - Boeken over spiritualiteit shop - Mental Balance
  • God, Religie En Ons Brein - Boeken over spiritualiteit shop - Mental Balance
  • God, Religie En Ons Brein - Boeken over spiritualiteit shop - Mental Balance
  • God, Religie En Ons Brein - Boeken over spiritualiteit shop - Mental Balance
God, Religie En Ons Brein
God, Religie En Ons Brein

God, Religie En Ons Brein

Tjerk de Reus

Herman M. van Praag is een fenomeen. Bevlogen, uitgesproken, maar bovenal dé grondlegger van de biologische psychiatrie in Nederland. In dit boek spreekt hij zich uit over het wonderlijke brein. Journalist Tjerk de Reus brengt in dit boek Van Praags denk-wereld in kaart. De stand van zaken in de psychiatrie komt aan bod, evenals de vraag of de mens samenvalt met zijn brein, zoals hersenwetenschapper Dick Swaab beweert. De gesprekken in dit boek verhalen ook van zijn levensloop en persoonlijke ontwikkeling.
Recensie(s)
De invloedrijke Nederlandse psychiater Herman M. van Praag (1929) kijkt op 81-jarige leeftijd terug op zijn werk en leven, wanneer hij uitvoerig wordt geinterviewd door een journalist (1971) die onder meer werkt voor het Friesch Dagblad. In negen thematische hoofdstukken gaat de geinterviewde uitgebreid in op een overzichtelijk aantal heldere vragen. Hoofdstuk een toont hoe anderen hem zien. Hij startte zijn loopbaan als vernieuwer door te pleiten voor medisch-biologisch hersenonderzoek rond psychiatrische ziekten. Veel later accentueerde hij het belang van goede aandacht voor religiositeit bij patienten. Een uitgesproken tegenstander is hij van Dick Swaabs stelling: 'Ik ben mijn brein'. Ook vertelt hij wanneer en welke plaats de joods-liberale religiositeit later in zijn leven is gaan innemen en hoe hij aankijkt tegen het opperwezen, Israel en het christendom. Bevat enkele zwart-witfoto's, een literatuurlijst en een namenregister dat - in de eerste druk - niet precies de juiste pagina's aangeeft. Boeiend en ook toegankelijk voor psychiatrische leken die kennis willen nemen van vraagstukken betreffende psychiatrie en mens.

F.M. Boon

Bestellen


Boeken over spiritualiteit suggesties