Mindfulness - een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten

  • Mindfulness - een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten - Boeken over mindfulness shop - Mental Balance
  • Mindfulness - een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten - Boeken over mindfulness shop - Mental Balance
  • Mindfulness - een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten - Boeken over mindfulness shop - Mental Balance
  • Mindfulness - een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten - Boeken over mindfulness shop - Mental Balance
  • Mindfulness - een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten - Boeken over mindfulness shop - Mental Balance
Mindfulness - een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten
Mindfulness - een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten

Mindfulness - een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten

Ger Schurink

Mindfulness
Een praktische training in omgaan met gevoelens en gewoonten

In onze drukke levens is er zo weinig tijd om even stil te staan bij jezelf, tijd om iets te doorleven, tijd om even pas op de plaats te maken. We staan voortdurend in een 'doe-stand' en zijn steeds bezig iets voor elkaar te krijgen. Mindfulness leert je in de 'zijn-stand' te komen en te blijven.

Door een bewuste levenshouding laat je gevoelens, gedachten, beelden en lichamelijke gewaarwordingen toe en kom je los van onbewuste automatische patronen. Met de mindfulnessmeditaties uit dit pakket kun je die bewuste levenshouding trainen. Zo ontwikkel je inzicht, wijsheid en vooral 'belevingruimte'. Het resultaat is dat je met volle aandacht in het hier en nu leeft, met een open blik.

Dit boek en de meditatieoefeningen leren je stap voor stap de belangrijkste technieken uit de mindfulness. Zo krijg je meer greep op ingesleten gewoontepatronen. Naast een zelfwerkboek is deze set ook een uitstekend hulpmiddel bij (psychol)therapie, training of een coachingstraject.

- Mindfulness als professioneel psychologisch hulpmiddel
- Met audio-meditatieoefeningen op www.thema.nl
- De auteur is een psycholoog, psychotherapeut en wetenschappelijke expert op dit vlak

Bestellen


Boeken over mindfulness suggesties