Integrative Medicine - zorg voor gezondheid en geluk

  • Integrative Medicine - zorg voor gezondheid en geluk - Boeken over integratieve therapie shop - Mental Balance
  • Integrative Medicine - zorg voor gezondheid en geluk - Boeken over integratieve therapie shop - Mental Balance
  • Integrative Medicine - zorg voor gezondheid en geluk - Boeken over integratieve therapie shop - Mental Balance
Integrative Medicine - zorg voor gezondheid en geluk
Integrative Medicine - zorg voor gezondheid en geluk

Integrative Medicine - zorg voor gezondheid en geluk

Karlien Bongers

Integrative Medicine (IM) is een innovatieve visie op gezondheid en zorg die in Amerika al jaren wordt toegepast door topinstituten als Harvard en Yale. In Nederland is deze zorgvisie nog relatief onbekend.

Dit boek is een heldere en inspirerende introductie op IM en de mogelijkheden die deze zorgvisie biedt voor beleidsmakers, medische professionals, zorgvragers en anderen die zich inzetten voor het bevorderen van (eigen) gezondheid en geluk en de kwaliteit van onze gezondheidszorg.
Recensie(s)
Het denken en handelen binnen de reguliere gezondheidszorg is gebaseerd op de opvatting dat lichaam en geest gescheiden zijn. Wetenschappelijke ontdekkingen van de laatste twintig jaar tonen echter aan dat er sprake is van een complexe interactie tussen lichaam en geest die van invloed is op de gezondheid en het geluk van mensen. De basis van het denken en handelen binnen de reguliere gezondheidszorg dient dus bijgesteld te worden. In dit boek introduceren de auteurs het in de Verenigde Staten ontwikkelde en succesvol toegepaste Integrative Medicine. Zij beschrijven zeer zorgvuldig en goed gedocumenteerd hoe deze innovatieve zorgvisie een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van zorg, de tevredenheid van zorgvragers en zorgverleners en tegelijkertijd de structurele kosten van de gezondheidszorg kan beperken. Van belang voor de geinteresseerde leek, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en beleidsmakers. Bevat vele voorbeelden, overzichten, schema's, zwart-wittekeningen en tevens een uitvoerige literatuurlijst.

Drs. M.H. Langelaan

Bestellen


Boeken over integratieve therapie suggesties