Wat een stervend brein niet kan

  • Wat een stervend brein niet kan - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Wat een stervend brein niet kan - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Wat een stervend brein niet kan - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Wat een stervend brein niet kan - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Wat een stervend brein niet kan - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
Wat een stervend brein niet kan
Wat een stervend brein niet kan

Wat een stervend brein niet kan

Titus Rivas

Dit boek onderzoekt de bijna-doodervaringen bij middel van de parapsychologie en catalogiseert deze ervaringen in diverse paranormale fenomenen. De authenticiteit van dit onderzoek berust op getuigenverklaringen door derden. De waarde en het belang van dit boek bestaan uit de vaststelling dat zich tijdens een bijna-doodervaring bepaalde feiten kunnen voordoen die behoren tot het patrimonium van de parapsychologische verschijnselen. Zij bevestigen dus bepaalde fenomenen die tot het onderzoeksterrein van deze discipline behoren.

Ik stel vast dat de onderzoekers-schrijvers van dit boek hun bronnen zorgvuldig hebben uitgekozen en nauwkeurig nagetrokken. Zij hebben zich geen moeite bespaard om maximale zekerheid te bekomen wat betreft de authenticiteit en de volledigheid. Ik weet uit ervaring dat zij zeer streng zijn voor zichzelf bij het nakomen van de discipline die zij zichzelf opleggen.

Stan Michielsens, Voorzitter vzw Limen

Titus Rivas, Anny Dirven en Rudolf Smit willen met de in dit boek verzamelde casussen aantonen dat het juist de paranormale ervaringen zijn die BDE’s zo belangrijk maken. Zónder parapsychologische aspecten zouden bijna-doodervaringen, hoe ontroerend ook, slechts merkwaardige dromen tijdens een veranderde bewustzijnstoestand zijn. Mét paranormale aspecten hebben ze verreikende implicaties voor ons zelfbeeld en wereldbeeld en daarmee ook voor ons levensgevoel, de manier waarop we in het leven staan. Dit leidt tot een geestelijke bevrijding op rationele gronden, zonder de nadelen van een materialistisch wereldbeeld maar ook zonder levensbeschouwelijke intolerantie.
Een uitstekend gedocumenteerd boek met opmerkelijke ontdekkingen.
Recensie(s)
Sinds Pim van Lommel (oud cardioloog) bij patiënten verhalen van patiënten met een Bijna-doodervaring (BDE) heeft bestudeerd en veel hieromtrent heeft gepubliceerd, is dit fenomeen bespreekbaar geworden en is er heel wat informatie over gekomen. Na een uitgebreide inleiding worden in dit boek bijna tachtig casussen beschreven die verzameld zijn door de drie auteurs. Deze casussen zijn ontleend aan grondig onderzochte bronnen. Ze proberen al doende aan te tonen dat het juist de paranormale ervaringen zijn die BDE's zo belangrijk maken. Het blijkt echter dat niet alle wetenschappers geloof hechten aan de BDE's, vooral Gerald Woerlee blijkt een fervent tegenstander te zijn van de ideeën omtrent BDE's. Hij tracht met (onredelijke) argumenten deze verschijnselen te ontkrachten. Met woordenlijst, evenals twee appendices, gegevens van de auteurs, literatuur uit binnen-en buitenland en interessante websites. Het boek geeft inzicht in deze verschijnselen en de zoektocht naar de medische verklaringen. Ruime druk.

E. Wannee-Immerzeel

Bestellen


Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE suggesties