Wat is een Bijna dood-ervaring (BDE)?

 • Wat is een Bijna dood-ervaring (BDE)? - Praktijk Mental Balance
 • Wat is een Bijna dood-ervaring (BDE)? - Praktijk Mental Balance
 • Wat is een Bijna dood-ervaring (BDE)? - Praktijk Mental Balance
 • Wat is een Bijna dood-ervaring (BDE)? - Praktijk Mental Balance
 • Wat is een Bijna dood-ervaring (BDE)? - Praktijk Mental Balance

Een Bijna-doodervaring is als een tijdelijke reis naar het hiernamaals, waarbij sommige mensen een tunnel, wit licht, overleden familieleden of een film over hun leven zien. Het kan ook gepaard gaan met een gevoel van gewichtloosheid, vrede, samensmelting met het universum of goddelijke energie.

Er bestaan verschillende theorieën over zo’n ervaring, maar er is nog betrekkelijk weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bijna-doodervaringen. Weliswaar heeft de cardioloog Pim van Lommel belangrijk wetenschappelijk onderzoek verricht naar BDE; zijn studies zijn gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.
BDE is een heel bijzondere ervaring, die kan optreden als je op het randje van de dood komt te staan en het kan zowel positieve als negatieve emoties en ervaringen veroorzaken.

Een Bijna-doodervaring (BDE) wordt ook wel een Nabij-de-Dood-ervaring (NDE) genoemd.
 

Een Bijna-doodervaring (BDE) veroorzaakt vaak overweldigende ervaringen en emoties

Studies van De Stichting Netwerk Nabij-de-Dood Ervaringen / I.A.N.D.S. The NetherlandsInternational Association for Near-Death Studies laten de volgende veel voorkomende ervaringen zien:

 • Heftige emoties
 • De ervaring was “echter dan echt”
 • Onuitsprekelijke ervaring
 • Gevoel van rust en vrede
 • Uittredingservaring
 • Het gevoel in een donkere ruimte te zijn, tunnelervaring
 • Ervaren van een ‘andere wereld’, kleuren, muziek
 • Ontmoeting met overledenen
 • Een overweldigend mooi licht
 • Diepgaande communicatie
 • Levensoverzicht
 • Weten, vooruitblik
 • Het ervaren van een grens
 • Terugkeer in het lichaam, vaak met een doel of opdracht
 • Negatieve BDE-ervaringen

Hulpverlening bij een Bijna-doodervaring (BDE)

De meeste Mensen met een BDE-ervaring zijn positief hierover; het geeft een buitenaards gevoel van oneindige liefde en totale gelukzaligheid. Hoe bijzonder ook, terugkeer naar de huidige fysiek wereld is vaak moeilijk en complex. Men voelt zich er niet echt meer thuis en anderen - zonder deze ervaringen - erover vertellen is vaak ingewikkeld, waarbij men zich vaak onbegrepen voelt.

Een speciale kleinere categorie  BDE-ers  heeft echter negatieve Bijna-doodervaringen ook wel ‘hel-ervaringen’ genoemd. Deze mensen kregen zwarte visioenen. Vaak worden deze negatieve ervaringen niet gedeeld met dierbaren vanwege schaamte, onbegrip of angst voor herbelevingen. Toch kan passende therapeutische uitwerking van zo een ‘hel-ervaring’ uiteindelijk positief zijn wanneer men goede begeleiding krijgt.

 Ook positieve Bijna-doodervaringen vragen soms om passende therapie, vanwege de complexiteit en het overweldigende gevoel.

Je privacy is altijd volledig gewaarborgd vanaf het moment dat je mij belt of mailt.

Naast live therapie is ook online therapie mogelijk.

Meer weten over Bijna dood-ervaringen...

Dr. Fons de Vries
Erkend hulpverlener Netwerk NDE (Nabij-de-Dood-ervaring)
Registertherapeut BCZ®, erkend door de Zorgverzekeraars
Hypnotherapeut (erkend NBVH)
EMDR-therapeut: lid EMDR-i Netwerk Nederland (ENN)

18 januari 2024